Telefonsamtal mellan president Niinistö och president Putin

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 15/2020
27.5.2020

Republikens president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin förde ett telefonsamtal den 27 maj 2020.

Presidenterna diskuterade coronavirussituationen i Finland och Ryssland, ländernas bilaterala samarbete i frågor som gäller ekonomi och miljö samt annat samarbete. De internationella frågor som presidenterna talade om gällde det arktiska samarbetet, vapenkontroll och det initiativ som president Putin tog i början av året för att ordna ett toppmöte med de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. President Niinistö konstaterade att behovet av en dialog mellan stormakterna har ytterligare accentuerats under de senaste månaderna.

Samtalet fördes på initiativ av Finland.