Tre diskussioner, tre teman, tre universitet – republikens president ordnar en Gullrandarunda i april

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 5/2021
15.4.2021

Republikens president Sauli Niinistö förbereder årets Gullrandadiskussioner genom att utbyta tankar om stormaktspolitiken, klimatförändringen och den internationella ekonomin med studerande. Den så kallade Gullrandarundan ordnas tillsammans med Lapplands universitet, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT och Aalto-universitetet.

”Vi talar om mänskliga skyldigheter; framtiden måste tryggas”, sammanfattar president Niinistö grundtanken i diskussionsserien.

Gullrandarundan inleds onsdagen den 21 april vid Lapplands universitet med rubriken ”Spänningen ökar i stormaktspolitiken: hur ska vi trygga Finland?”. Vid LUT-universitet måndagen den 26 april bygger diskussionen på premissen ”Att bekämpa klimatförändringar är en del av de mänskliga skyldigheterna”. Den sista diskussionen hålls onsdagen den 28 april vid Aalto-universitetet, där temat är ”Mer pengar sätts i omlopp och tekniken förändras i grunden: ändras ekonomins lagar?”

Diskussionerna ordnas på distans och de kan ses i direktsändning på adressen presidentti.fi/kultaranta. Diskussionerna förs på finska. Videoinspelningar textade på svenska och engelska publiceras senare på kansliets webbplats.

Tidsschema

  • Onsdagen den 21 april kl. 11–12, Lapplands universitet
  • Måndagen den 26 april kl. 11–12, LUT-universitetet
  • Onsdagen den 28 april kl. 11–12, Aalto-universitetet

Universitetsrundan inleder de egentliga Gullrandadiskussionerna som ordnas senare i år.