Utnämningar i Republikens presidents kansli

Hiski Haukkala (t.v.) och Tuomas Telkkä (t.h.) Foton: Matti Porre/Republikens presidents kansli och OP Gruppen

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 7/2021
27.5.2021

Republikens president Sauli Niinistö utnämnde politices doktor Hiski Haukkala till kanslichef vid republikens presidents kansli vid presidentföredragningen den 27 maj 2021. Haukkala tillträder som kanslichef den 1 augusti och blir samtidigt chef för republikens presidents kabinett. Han övergår till uppdraget från Tammerfors universitet, där han har varit professor i internationell politik sedan 2018. Haukkala har tidigare varit utrikespolitisk rådgivare till republikens president 2016–2017 och kanslichef 1.1–31.5.2018.

Jukka Siukosaari, som har varit kanslichef och kabinettschef sedan juni 2018, blir den 1 september 2021 Finlands ambassadör i London.

Diplomingenjör Tuomas Telkkä har utnämnts till rådgivare i inrikes frågor och medlem av republikens presidents kabinett. Han tillträder den 21 juli 2021. För närvarande arbetar Telkkä som rådgivare till ledningen i OP Gruppen. Republikens presidents nuvarande specialmedarbetare i inrikes frågor, Juuso Rönnholm, blir kontaktchef hos BusinessOulu.

Som medlemmar i republikens presidents kabinett fortsätter Päivi Pietarinen som juridisk rådgivare, Petri Hakkarainen som utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare och Jouni Mölsä som kommunikationschef.