Republikens president Sauli Niinistös anförande på Akavas evenemang Työhyvinvoinnilla työllisyyttä (Arbetshälsa leder till sysselsättning) 31.3.2022

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Ärade åhörare

De två senaste åren har prövat oss på många olika sätt. Men denna period har också visat att vi har en förmåga att handla flexibelt i utmanande förhållanden. Situationen har också förändrat arbetslivet på många sätt. Vi har tvingats ändra vår verksamhet snabbt och anpassat oss till nya rutiner i och med att coronaviruset härjat i vårt samhälle. Under den senaste månaden har allt fått helt nya perspektiv. Rysslands anfallskrig i Ukraina har skakat hela västvärlden. Krigsnyheterna har lett till att samtalsämnena förändrats i många familjer, gemenskaper och på många arbetsplatser i vårt land.

Ännu vet ingen hur Finland allt som allt påverkas av händelserna i Ukraina som chockerar hela världen. Vi måste vara beredda på att till och med snabbt anpassa oss till förändrade förhållanden och detta gäller oss alla.

Vi människor reagerar vanligen olika på oväntade förändringar. Trots detta visar Finlands traditionella styrkor sin kraft om och om igen. Realism, reaktionsförmåga och en mental uthållighet som stöder dessa hör till våra styrkor även i fortsättningen.

I många arbetsgemenskaper har ledningens nya uppgift under de senaste veckorna varit att lyssna på människor. Att samtala om nya bekymmer och frågor som tynger. Samtidigt har sammanhållningen i Finland och viljan att hjälpa nödlidande blivit allt starkare. Hjälpande grupper har uppstått bland annat på arbetsplatser och i många nätverk på sociala medier. Vårt medborgarsamhälle fungerar på ett exemplariskt sätt.

Samtidigt som krigshändelserna dominerar nyhetsflödet är det skäl att fundera över hur vi själva påverkas av händelserna. En långvarig belastning påverkar handlingsförmågan, förmågan att koncentrera sig i arbetet och vardagen. I dessa tider är det också klokt att vi får distans till händelserna och fokuserar på oss själva och våra närstående. Vardagen går vidare och på detta sätt får vi också kraft att klara av motgångar.

Enligt arbetslivsbarometern som arbets- och näringsministeriet nyligen publicerat upplevde över 80 procent av löntagarna att deras arbetsförmåga var god i förhållande till arbetets fysiska och psykiska krav. Största delen av de tillfrågade trodde sig kunna hitta nytt arbete som motsvarar deras kunnande och erfarenhet om de blir arbetslösa. Samtidigt är det ändå viktigt att beakta att allt fler finländare upplever att arbetets psykiska belastning har ökat. Under de senaste åren har sjukfrånvaro som beror på störningar i den mentala hälsan samt invalidpension blivit allt vanligare.

Sysselsättningen är också en säkerhetsfråga. En människa som har arbete och framtidsutsikter upplever sig som en del av samhället. Ett samhälle som består av sådana individer är starkt och kan stå emot störningar utifrån. Arbetsgemenskaperna, även aktörerna i arbetslivet, spelar en viktig roll i samhället även i detta hänseende.

Beredskap i vardagen inför nya hotbilder behövs i olika branscher. Den psykiska toleransen ökar också genom utbildning och den rätta attityden genom övningar. I Finland har vi under årtiondenas lopp förberett oss på ett utomordentligt sätt. Vår period som självständigt land återspeglar finländarnas vilja att försvara sitt land och vår förmåga att arbeta tillsammans och för det gemensamma bästa. Som individer och som folk klarar vi av att bygga en ljus framtid för Finland och samtidigt för hela världen.

Jag är övertygad om att vi kan se fram emot bättre tider. Detta blir verklighet när vi tillsammans säkerställer förmågan att arbeta och idka företagsverksamhet. Och tillsammans leder Finland tryggt mot morgondagen.