President Sauli Niinistös tal till företrädarna för de högsta statsorganen och de högsta tjänstemännen den 1 mars 2024

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Ärade riksdagens talman och ärade företrädare för riksdagen,
ärade statsminister och ärade medlemmar av statsrådet,
ärade domare,
bästa företrädare för riddarordnarna, kyrkorna, Åland och samerna,
bästa företrädare för tjänstemannakåren

När jag efter tolv år lämnar ämbetet som republikens president känner jag främst tacksamhet för hur bra Finland har det. Även om tiderna har blivit alltmer osäkra, till och med krigiska, har Finland förblivit starkt och stabilt.

Vi har en fungerande demokrati. Vi värnar om ömsesidigt förtroende. Vi tar ansvar i den utsträckning som rimligen kan förväntas. Det är nycklarna till Finlands framgång.

Herr talman

Som president har jag varit angelägen om att upprätthålla en stark relation till riksdagen – alltså till representanterna för vårt folk. Jag vill därför än en gång tacka riksdagen för det samarbete som vi i parlamentarismens anda har haft under årens lopp. Detta samarbete har inte krävt några formella strukturer.

Herr statsminister

Vår samverkan inom utrikes- och säkerhetspolitik med den regering ni leder har varit smidig. Jag önskar er vishet och styrka i ert arbete för Finlands bästa även framöver. Ingen kan förutspå framtiden, men man torde kunna anta att ni alltjämt har många svårlösta problem att gå till mötes.

Domarkåren

Ni skipar rättvisa för det gemensamma bästa. Förtroendet för rättsväsendet har av tradition varit högt i Finland. Det visar att vårt land bygger på lagen och att rättvisa är en dygd i som ger djup åt vårt samhälle.

Finland utmärker sig internationellt som ett exceptionellt stabilt och tryggt samhälle. Jämförelserna baserar sig ofta på enkäter riktade direkt till medborgarna. Finländarna själva har alltså förtroende för våra gemensamma strukturer.

Jag har brukat säga att som medlem i Nato är Finland inte är större än vad det är. Men vi är starka, beredda och vaksamma på att försvara vår säkerhet. Försvarsviljan är hög, likaså kompetensen hos Försvarsmakten i Finland. När min tid som överbefälhavare nu har kommit till ända vill jag framföra ett stort tack och min uppskattning till Försvarsmakten.

Säkerheten stärks och befästs i vardagen, i varje hörn av Finland. Säkerheten är i sista hand också något som var och en av oss ansvarar för. Var och en av er har arbetat för Finland, och för vart och ett av dess landskap, för att bevara vår livskraft och säkerhet.

Jag vill särskilt tacka företrädarna för landskapet Åland för den goda dialog som vi har haft under de gångna tolv åren.

Alla ni som är samlade här i dag och de organ ni företräder har genom era insatser och ert kompromisslösa arbete bidragit till att Finland är en trygg, rättvis och därigenom demokratisk och stark nation, även globalt.

Jag vill önska er framgång i ert arbete för fosterlandets och dess folks bästa och önskar er alla allt gott.