Republiken Finla?nds president Sauli Niinistös tal vid ett finsk-polskt affärsseminarium i Warszawa den 31 mars 2015

Det gläder mig att få framföra min hälsning här vid det finsk-polska affärsseminariet. Jag är nöjd med att så högt uppsatta företrädare för båda länderna är närvarande. Det visar att det finns rikligt med potential för en lovande utveckling i de ekonomiska relationerna mellan våra länder.

Jag vill börja med att konstatera något som är självklart: Polen är viktigt för Finland. Vi är båda medlemsstater i EU och Östersjöstater. Vi har aktiva politiska band, och vi samverkar på många olika områden, allt från försvar till arkitektur. Vi har en likartad syn på många viktiga frågor, från den europeiska integrationen till försvarsviljan. 

Vårt ekonomiska samarbete håller på att öka. Polen är redan nu en viktig handelspartner till Finland och ett av de viktigaste målländerna för finländska investeringar. Hittills har finländarna investerat mer än 2 miljarder euro i Polen. Det finns nästan 200 finländska företag i Polen som för närvarande sysselsätter cirka 30 000 personer.

I en vidare bedömning av det ekonomiska läget måste vi vara realister. Den globala finanskrisen har lämnat sina spår också i Östersjöområdet. Den allmänna stämningen är inte så hoppfull som den var ännu för några år sedan, då Östersjöområdet beskrevs som ett av världens mest dynamiska ekonomiska områden. Europa återhämtar sig fortfarande långsamt från den globala finanskrisen och eurokrisen.

Det låter måhända som dystra ord här i Warszawa, eftersom Polen under denna tid har varit ett undantag bland de europeiska länderna när det gäller näringslivet. Mitt i alla omvälvningar har Polen lyckats växa kontinuerligt och behålla sin positiva inställning. Polens ekonomiska prestationer har varit imponerande i flera års tid. Också finländska företag har märkt detta.

Jag är dock övertygad om att både Finland och Polen står inför nya ekonomiska utmaningar. Hur ska vi kunna stärka vår konkurrenskraft under dessa tider av nya industriella omvälvningar och bistra globaliseringsförhållanden? Hur övergår man från tillverkningsekonomi till innovationsekonomi? Och hur skapar man tillräckligt med arbetsplatser under sådana förhållanden?

Polen har en stor inhemsk marknad, och själv ser jag Polen som en samarbetspartner när vi söker svar på dessa svåra frågor. Kort sagt: om handeln och de ömsesidiga investeringarna mellan våra länder ökar, resulterar det i tillväxt och utveckling för oss båda. Vi har mycket oanvänd potential i näringslivet som vi måste utnyttja. 

Finland strävar alltid efter att fokusera på lösningar snarare än på problem. Detta är en bra princip i näringslivet, men inte nödvändigtvis alltid i politiken. Jag vet att det under de närmaste åren kommer att göras stora investeringar i Polen inom energiproduktion, infrastruktur och miljö. Vi behöver effektiva transport- och energinätverk för att förena våra marknader och för att göra våra ekonomier stabilare och mer konkurrenskraftiga. Inom dessa områden kan Finland bidra med erfarenheter och teknik, bl.a. kärnsäkerhet och miljötekniklösningar av världsklass.  Jag utgår från att mina landsmän kommer att diskutera dessa saker med er senare i dag. Ta oss med i era lösningar!

Som ni väl vet är innovationer en motor för tillväxt. Finland har gjort stora investeringar i kunskapsbaserad ekonomi. Andelen forsknings- och utvecklingsinvesteringar av vår BNP är bland de högsta i världen, likaså antalet vetenskapsmän och ingenjörer. Ett aktivt samarbete mellan universiteten och affärslivet är nödvändigt. Jag är särskilt stolt över vår kultur av livskraftiga uppstartsföretag, som drivs av ivriga och kunniga unga företagare.

Jag vill i detta sammanhang nämna att Polens investeringar i Finland tills vidare har varit mycket begränsade. Därför vill jag påminna er om att Finland tack vare sin dynamiska innovationsomgivning fortfarande hör till världens mest konkurrenskraftiga och innovationsvänliga länder. Följ därför Can-Pak SA:s exempel!

Ni har möjlighet att diskutera dessa frågor närmare under seminariet och lunchen. Jag önskar er mycket intressanta diskussioner, som förhoppningsvis leder till nya kontakter och nya finsk-polska projekt.

Tack. Dziękuję!