Republikens president Sauli Niinistös anförande vid toppmötet om målen för hållbar utveckling under Förenta nationernas 78:e generalförsamling i New York den 18 september 2023

Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli
Kuva: Riikka Hietajärvi/Tasavallan presidentin kanslia

President Tokajev, President Novák, Ers Excellenser

Detta toppmöte hålls vid en kritisk tidpunkt. Vi har kommit halvvägs i den tidsram som fastställts för genomförandet av Agenda 2030. Och vi är inte ens nära att nå våra mål.

Globalt står vi inför en storm av sammanlänkade utmaningar. Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Ökad livsmedelsosäkerhet och stigande energipriser. Oerhörda humanitära behov runt om i världen. Rysslands fortsatta krig i Ukraina med dess många globala återverkningar.

Alla dessa faktorer komplicerar ytterligare vårt arbete för att uppnå målen för hållbar utveckling. Men det betyder bara en sak: vi måste arbeta hårdare.

***

Hållbar utveckling får inte bara vara en påklistrad dekoration. Hållbarhet måste stå i centrum för all vår verksamhet.

I Finland har vi integrerat hållbarhetsbedömning i planeringen av statsbudgeten. Som grundande medlem i Finansministrarnas klimatkoalition fortsätter vi att dela med oss av vår bästa praxis och lära oss av andra koalitionsmedlemmars erfarenheter.

Vi bör också fullt ut utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför. Ny teknik kan hjälpa oss att uppnå bättre utvecklingsresultat med de resurser vi har. Samtidigt bör vi se till att den digitala utvecklingen är rättvis och inkluderande.

När allt kommer omkring går hållbarhet, utveckling och jämlikhet hand i hand. Jämställdhet och lika tillgång till utbildning har varit viktiga inslag i Finlands uppgång från fattigdom till välstånd. Vi står beslutsamt fast vid vårt åtagande att stödja rätten till utbildning globalt.

***

För att citera generalsekreterare Guterres: Framsteg i fråga om mål för hållbar utveckling handlar inte om linjer i en graf. Det handlar om människor och vår planet. Vi måste övervinna våra meningsskiljaktigheter och arbeta tillsammans. Ingen av oss har råd att misslyckas med detta.

Tack.