Republikens president Niinistös tal vid en businesslunch den 26 maj 2015

Jag är tacksam över detta tillfälle att få delta i denna nätverkbildande lunch som bidrar till att fördjupa de ekonomiska relationerna mellan företrädare för Finlands och Mexikos affärsliv. Vi är här i dag för att träffa nya människor, skapa nya projekt och stärka redan existerande sådana. Men framför allt är vi här för att knyta nya vänskapsband.
Bästa åhörare,

Det här är mitt första besök i Mexiko. Redan under denna tid har jag hunnit bli imponerad över det mexikanska näringslivets stadiga grund och dess nya energi och dynamik. Mexiko har kunnat göra sin samhällsekonomi mångsidigare, och ert land håller klart på att bli allt mer dynamiskt och konkurrenskraftigt och internationellt betydelsefullt. Grunden för framtidens tillväxt har redan lagts.

Ur Finlands och det internationella samfundets perspektiv är Mexiko ett mycket intressant objekt för eventuella investeringar och ekonomiskt samarbete. Ni har beslutsamt och målmedvetet genomfört omfattande reformer och följt en god makroekonomisk politik och stärkt ekonomins konkurrenskraft. Kombinerat med en ung arbetskraft, en välutvecklad infrastruktur och en gynnsam befolkningsstruktur existerar redan beståndsdelarna till en framgångssaga. Detta är orsaken till att finländska företag i allt högre grad är intresserade av Mexiko.

För Finland är Mexiko numera ett av de viktigaste länderna i Latinamerika. Våra länders handelsutbyte uppgår till över 500 miljoner euro per år. Trettiofem finländska företag har verksamhet i Mexiko, tio företag har produktion i landet och ytterligare sjuttio företag verkar här genom lokala företrädare. Vi är således på rätt väg. Det finns dock fortfarande rikligt med potential och outnyttjade möjligheter.

Det som gör dagens evenemang särskilt intressant är det faktum att Finlands och Mexikos ekonomier kompletterar varandra på ett ypperligt sätt, och att det finns samarbetspotential på många olika områden av handel. I går undertecknades samarbetsavtal mellan mexikanska och finländska institutioner och företag bl.a. inom utbildning, handel och skogsbruk. Jag är övertygad om att bara fantasin sätter gränser för den kommande utvecklingen.

* * *

Jag är inte här i dag endast för att berömma Mexikos dynamik utan också för att berätta hur vi genom samverkan kan nå ännu bättre resultat.  Finland, såsom de andra nordiska länderna, anses vara en förebild för tillförlitlighet, stabilitet och funktion.  Finländaren håller vad han lovar. Vi har en modern infrastruktur, en decentraliserad produktion av energi (där över 30 % av elenergin kommer från förnybara energikällor) och ett avancerat logistiknätverk. Finland är den bästa möjliga porten till Nordeuropa.

Vårt innovationssystem och vår utbildning är av världsklass, och samarbetet mellan högskolorna och företagen är intensivt. Vi har en aktiv utvecklingsmiljö för uppstartsföretag, som intresserar placerarna. Europas största evenemang för uppstartsföretag och placerare Slush, hålls i november i Helsingfors. Jag utmanar er här i dag att finna nya sätt genom vilka vi kan förena våra krafter och nå konkreta resultat, och som båda våra länder har nytta av.

De finländska företagen presenterar sig under lunchen, men jag kan i detta skede nämna att de företagsledare som finns på plats representerar företag som är av världsklass i sin egen bransch. De presenterar sitt kunnande och sin know-how inom bl.a. energi, informations- och kommunikationsteknik, gruvteknik, offshorebyggande, avfallshantering och meteorologi.

Jag önskar er en angenäm lunch i gott sällskap och allt gott för nuvarande och framtida projekt mellan våra länder.