Republikens president Sauli Niinistös anförande vid Europarådets fjärde toppmöte i Reykjavik den 17 maj 2023

Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Ärade kolleger

I över ett år har Ryssland fört ett anfallskrig mot Ukraina. Det är först och främst ett angrepp mot Ukraina och dess folk. Det är också ett angrepp mot de grundläggande värderingar som Europarådet bygger på: fred, samarbete, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Vi måste försvara dessa åtaganden.

Vårt stöd till Ukraina är lika starkt och beslutsamt som hittills. I och med inrättandet av ett skaderegister har Europarådet tagit ett viktigt steg mot att garantera Rysslands ansvarsskyldighet. Finland stöder ytterligare ansträngningar för ansvarsskyldighet, både av Ukraina nationellt och av internationella institutioner.

Samtidigt som vår primära uppmärksamhet med rätta riktas mot Ukraina betonar vi behovet av stöd även till Georgien, Moldavien och västra Balkan. Finland välkomnar ytterligare åtgärder för att främja Kosovos medlemskap i Europarådet.

Eftersom det multilaterala regelbaserade systemet ifrågasätts förtjänar Europarådet vårt starkaste stöd. Betydelsen av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och det fullständiga verkställandet av dess domar kan inte nog betonas. Vi måste upprätthålla det mest omfattande systemet för skydd av de mänskliga rättigheterna i världen. Det är vårt försvar mot demokratins tillbakagång.

Detta toppmöte tar upp den viktiga kopplingen mellan miljö och mänskliga rättigheter. Vi måste också tillämpa ny teknik och artificiell intelligens på ett sätt som respekterar rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Likaså måste vi förebygga våld mot kvinnor, motverka cyberbrottslighet, skydda minoriteter och bekämpa terrorism. Listan är lång. För detta, och mycket mer, måste Europarådet förbli effektivt.

Finland är tacksamt för att det isländska ordförandeskapet har sammankallat detta toppmöte som sänder ett starkt budskap. Vi kommer att försvara de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen varhelst de hotas. Jag vill också uttrycka vårt stöd till Lettland inför ert kommande ordförandeskap för att fortsätta detta viktiga arbete. Tack.