Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN:s klimattoppmöte i Glasgow den 2 november 2021

 

Mina damer och herrar!

År 1979, för mer än 40 år sedan, samlades experter från olika håll i världen i Genève till den första internationella klimatkonferensen. Vid mötet erkände världens ledare att klimatets förändring var ett hot som måste tas på allvar.

I sin första utvärderingsrapport 1990 betonade klimatpanelen IPCC att klimatförändringen hade globala följder. Forskarsamhället har med andra ord redan i flera decennier varnat oss för detta. Under de gångna årtiondena har vi lärt oss mer och mer om klimatförändringarna. Vi känner till riskerna.

Mycket har redan gjorts. Klimatavtalet från Paris var en milstolpe, och inför denna konferens har flera länder ingått nya klimatlöften. Finland hör till de mest ambitiösa: vårt mål är klimatneutralitet 2035.

Men vi har nått en punkt där våra löften inte längre räcker till. Förändring kan tyckas otänkbar men bara tills vi agerar. Att bekämpa klimatförändringarna är en av våra viktigaste mänskliga skyldigheter.

***

Att trygga tillräcklig klimatfinansiering är avgörande. Finland bidrar genom att nästan fördubbla sin klimatfinansiering till utvecklingsländerna. Genom det delade ordförandeskapet i finansministrarnas klimatkoalition arbetar vi också för att klimatåtgärderna ska integreras i de nationella budgetarna och i ekonomiplaneringen. Många av de mest effektiva åtgärderna hör just till detta område.

Som arktiskt land är Finland särskilt oroat över den snabba uppvärmningen i Arktis. Det borde även väcka resten av världens oro: förlorar vi Arktis, förlorar vi världen. Att minska sot- och metanutsläppen är hör till de viktigaste åtgärderna när det gäller att bromsa klimatförändringarna i den arktiska regionen.

Men inga utsläppsminskningsåtgärder räcker till om vi inte samtidigt värnar om kolsänkorna. Som Europas mest skogsrika land betonar Finland särskilt hållbar användning av skogarna. I Finland planteras årligen 150 miljoner träd. På internationellt plan måste vi satsa mer på åtgärder för att stoppa avskogningen.

***

Den ursprungliga rubriken för den internationella klimatkonferensen 1979 var ”expertkonferens om klimatet och mänskligheten”. Redan för 43 år sedan visste vi att klimatförändringarna beror på mänsklig verksamhet och att klimatet avgör mänsklighetens framtid. Nu är det dags att infria våra löften och fullgöra vår mänskliga skyldighet.