Republikens president Sauli Niinistös videoanförande vid FN:s toppmöte Transforming Education Summit i New York den 19 september 2022

Herr ordförande, herr generalsekreterare, ärade delegater

Jag vill tacka generalsekreteraren för att han har sammankallat detta genom tiderna första toppmöte om utbildning. Jag tackar också Sierra Leone för deras ledarskap. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildning är också oumbärligt för utövandet av andra mänskliga rättigheter. Tillgång till utbildning av hög kvalitet för alla är avgörande för att bygga upp fredliga och demokratiska samhällen. Det är den bästa garantin för vår gemensamma framtid.

Mänskligheten står inför allt större hot mot fred, säkerhet och stabilitet. Klimatkrisen, Rysslands olagliga invasion av Ukraina, den ökade osäkerheten i livsmedelsförsörjningen och de stigande energipriserna har förödande konsekvenser för hela världen. Innovation och kompetens behövs för att vi ska kunna ta itu med globala utmaningar. Därför måste vi stärka utbildningssystemen. Vi måste också främja kritiskt tänkande och mediekompetens för att skydda våra demokratier.

Vårt budskap i dag måste vara mycket tydligt: Utbildning är en investering. Det är en investering i jämlikhet och fredliga, demokratiska och motståndskraftiga samhällen. Utbildning är en nödvändig byggsten för varje välmående samhälle. Det är ingen lyx vi har råd med först när krisen är över. I Finland har vi investerat i utbildning även under de svåraste tiderna. Det har varit vår bro till en bättre framtid. År 1921, kort efter vår självständighet och ett brutalt inbördeskrig, antog Finland en lag om läroplikt. År 1943, mitt under andra världskriget, var vi det första landet som garanterade en gratis skolmåltid. Finland är i dag en stolt förespråkare för den internationella koalitionen för skolmat.

Vårt grundskolesystem, som anses vara ett av de bästa i världen, inrättades mitt under den första oljekrisen. Förra året utvidgade vi läropliktsåldern till 18 år.

När det gäller att omvandla utbildningen förbinder sig Finland att höja befolkningens utbildningsnivå och stärka likvärdigheten, kvaliteten och välbefinnandet inom utbildningen. Vi förbinder oss också att investera i lärare. De är nyckeln till att förbättra utbildningen.

Finland förbinder sig till en aktiv global roll för att främja rätten till inkluderande, likvärdig och högkvalitativ utbildning, inbegripet omfattande sexualundervisning. Detta är vår prioritering i FN:s råd för mänskliga rättigheter och i våra internationella partnerskap. Jämställdhet mellan könen och rätten till utbildning för de mest utsatta, särskilt personer med funktionsnedsättning, står i centrum för alla våra insatser.

Bästa generalsekreterare,

Finland stöder till fullo er vision om att omvandla utbildningen inför FN:s toppmöte om framtiden.