Republikens president Sauli Niinistös hälsning på Svenska Finlands folktings fest på Svenska dagen den 6 november 2017

God kväll och trevlig svenska dagen!

I år firar vi att Finland fyller hundra år. Under årens lopp har Finland och finländarna gått igenom mycket, närapå allt. Varje generation har arbetat hårt för Finland och det gemensamma goda. Nu kan vi stolt konstatera att Finland är ett av världens mest framgångsrika länder. Med generalens ord: ”Finland är ett bra land, det bästa för oss finländare.”

I dag firar vi att vi i Finland har rätt att tala svenska och att Finland är, och alltid har varit, ett tvåspråkigt land. De västeuropeiska värderingarna kom till oss via den svenska kronan och kyrkan. Sedan flera århundraden tillbaka har svenskan varit en väsentlig del av det finländska, av vår livsstil och vårt samhälle.

Det svenska språket binder oss starkt samman med Norden. Tack vare språket är relationen mellan de nordiska länderna unik. Den nordiska modellen är ett starkt varumärke, och också en stor outnyttjad potential. Jag tror att vi med hjälp av den i framtiden kan åstadkomma mycket gott.

Det svenska språket är en tillgång som vi vill bevara och värna om. Enligt nationalspråksstrategin har alla som bor i Finland rätt att lära sig det andra nationalspråket, finska eller svenska. För mig, såsom för de flesta finländarna, är det helt naturligt att vi är ett tvåspråkigt land. Medborgarfärdighet är att vi kan grunderna också i det andra nationalspråket.

Språket blir levande och får sin styrka genom dess användare. Därför är språkbrukare som Tove Jansson och Lasse Pöysti, och kulturen i allmänhet, viktiga. För oss som inte talar svenska som vårt modersmål är det viktigaste att våga – trots att orden i bland verkar fastna i halsen …

* * *

Rätten att använda det egna språket, finska eller svenska, är en rättighet som tryggas i grundlagen. Modersmålet och att bli förstådd på det är kärnan i varje människas identitet. Det kan låta som en självklarhet, men så är det ändå inte alltid. Mitt budskap är att det svenska språket är viktigt alla dagar på året, inte bara på svenska dagen.

Jag önskar er alla en trevlig fortsättning på kvällen!