Republikens president Sauli Niinistös hälsning under 50-årsjubileet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra 16.11.2017

(Med reservation för ändringar, talet hålls på finska)

När Finland firade 50 år av självständighet fattade riksdagen ett beslut som blickade in i framtiden: Jubileumsfonden för Finlands självständighet grundades som gåva till det självständiga fosterlandet. Då hade vårt land tagit sig en god bit vidare från återuppbyggnad till att skapa nytt: då lades grunden för välfärdssamhället och allt fler finländare flyttade till tillväxtcentra. Finland stod i förändring, och Sitra grundades för att styra förändringen.

Riksdagen gav Sitra i uppgift att förbättra den finländska välfärden och konkurrenskraften. Resultaten lät inte vänta på sig: Sitras första forskningsprojekt gick ut på att förebygga miljöförstöring, på 1970-talet finansierade Sitra utvecklingen av Xylitol, dvs. björksocker, och på 1980-talet startades den finländska genforskningen. Under de kommande decennierna forskade man på bred basis bl.a. i framtidsteman med anknytning till miljö, digitalisering, hälsa och sociala frågor.

I vår föränderliga värld är förmåga att förnya sig snabbt ett livsvillkor för såväl människor som för nationer. Globaliseringen, klimatförändringen och den tekniska brytningen har under de senaste decennierna förändrat vår vardag. Vi lever i en tid då dessa förändringsfaktorer skakar samhällen i grunden. Jag uppmuntrar också Sitra att också framöver utvärdera sig själv, sina arbetssätt och strukturer.

Just nu avvägs det finländska samhällets förmåga till förnyelse. Tiden kräver reformer, men är vi tillräckligt modiga och enade? Stora reformer kräver försök och försök kräver i sin tur risktagning och tillåtelse att misslyckas. Ändå är det bättre att försöka och att ta risker än att köra fast och stanna på plats. Det har vi inte råd med.

Ett mycket aktuellt fenomen just nu är genombrottet för artificiell intelligens. Utvecklingen inom olika tillämpningsområden för artificiell intelligens är mycket snabb, med stora variationer beroende på bransch. Till exempel inom bilindustrin är det inte längre alls oerhört med automatiska lösningar. Det utvecklas algoritmer som identifierar bild och tal.

Utvecklingen av artificiell intelligens är också förknippad med många osäkerhetsfaktorer. Hur ska ansvaren fastställas, hur fördelas nyttan och mervärdet av nya tekniker i samhället och hur påverkar den artificiella intelligensen till exempel arbetsmarknaden eller det för oss så viktiga integritetsskyddet?

Applikationer som bygger på artificiell intelligens kan vara avgörande för mänsklighetens framgång då det gäller att hantera en värld som blir allt mer komplex. I Finland har vi gott om tekniskt kunnande och goda förutsättningar att klara oss i konkurrensen. Finland har internationellt sett unika datalager som omfattar hela befolkningen och som kan användas för att utveckla nya typer av applikationer. Samtidigt måste vi säkerställa att den artificiella intelligensen utvecklas så att den ger vanliga medborgare ökade, inte begränsade, möjligheter till ett gott liv.

***

Finlands Banks generaldirektör och sedermera Sitras första överombudsman Klaus Waris beskrev i ett tal han höll 1968 förnyelsens vånda på ett träffande sätt:

”Att vara beredd på förändring, att se över förfaranden, att lägga om mål, kort sagt, att vara flexibel, är ingalunda karakteristiskt för institutioner. Det är svårt och människan handlar hellre enligt gammal modell.”

Ändå tror jag att vi som ett nordiskt välfärdssamhälle ligger väl till när vi söker lösningar för framtiden. Vi är i toppen av många internationella mätningar om till exempel utbildning, jämlikhet, yttrandefrihet, stabilitet och till och med lycklighet. En av våra styrkor är samarbete, eftersom ingen kan genomföra stora reformer på egen hand.

Också hos Sitra har samarbete och förnyelse alltid värdesatts högt: Sitra har hittat en naturlig roll som samhällelig brobyggare som för samman offentliga och privata aktörer, forskare och utvecklare samt förvaltningen och den tredje sektorn.

De kurser i ekonomisk politik som Sitra började ordna på 1970-talet, och som visserligen avbröts för en tid, är ett utmärkt exempel på detta: hur viktigt har det inte varit att människor med helt olika uppfattningar samlas för att diskutera och skapa en samsyn om komplexa aktuella ärenden.

Det är lättare för ett litet än för ett stort folk att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. För små aktörer är avigsidan att en specialisering och splittring åt olika håll innebär en större risk.

Den kloka Klaus Waris varnade redan så tidigt som 1968 om dylika fallgropar när han betonade att ”än så länge sitter våra ingrodda föreställningar inte så värst djupt, och hos oss har det inte uppkommit ett lika pansrat etablissemang som i många äldre länder”.

Också i dag, i det 100-åriga Finland, är det skäl att hålla dessa varningens ord i minnet. Istället för att stirra oss blinda på oss själva ska vi skapa en framtid där alla är får plats.

Utmaningen i tävlingen Ratkaisu 100 där priset delas ut i dag, nämligen att allas kompetens ska komma till användning, är besläktad med detta mål och passar fint in i temat Finland 100 år. Vi alla behövs för att bygga Finlands framtid: tillsammans.

***

När Sitra fyller 100 år kommer det att vara helt andra generationer som bedömer det aktuella läget i Finland. Låt oss utgå ifrån att de kan säga samma som vi om den gångna tiden: Snyggt jobbat – och med ett så litet team!