Republikens president Sauli Niinistös hälsning vid julfesten i Kauniala krigsinvalidsjukhus 13.12.2013

Mottot för årets nationella veterandag som firades i april var "Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte". Det är ett viktigt budskap för vår tid. För ett litet land som kämpade för sin självständighet var principen under kriget ytterst viktig; de stupade eller sårade lämnades inte kvar på slagfälten. Om det bara var möjligt, så tog man hand om alla in i det sista. Veteranerna tog med sig denna princip också till den fredstida världen. Det kamratskap som en gång uppstod på fronten har burit livet ut.

Kauniala krigsinvalidsjukhus, som grundades och vars verksamhet började genast efter kriget, var ett exempel på den kraft som krigstidens värden hade. Krigstidens viktigaste värden i det finländska samhället har konstaterats vara pliktkänsla, fosterländskhet, rättvisa och social gemenskap. Man upplevde att situationen för dem som hade skadats svårt i krigen var en gemensam angelägenhet, så även grundandet av sjukhuset. Hela verksamheten vid Kauniala har varit ett exempel på god vård, omtanke och förmåga att förnya sig. Det är inte utan orsak som man har talat om Kaunialas anda. Den är lätt att förnimma här.

Det andra temat för årets nationella veterandag gällde alltså de unga. Även de unga måste tas hand om, särskilt de som hotas av utslagning ur samhället. Nationens balans och välfärd är på en hållbar grund när alla dess medlemmar känner att de hör till ett gemensamt fosterland.

För er, ärade krigsinvalider, slutade kriget inte när freden slöts. Ni har burit era skador genom hela livet. Vi som lever i denna tid glömmer lätt bort hur långt krigets spår sträcker sig. Vi vill visa vår ödmjuka högaktning för era uppoffringar och ert arbete för Finlands bästa.

Att det ännu denna höst – sju årtionden efter krigets slut – har publicerats flera verk som behandlar krigets olika sidor är också ett tecken på hur dramatiska de senaste krigen var. Man har bland annat utrett krigets psykiska verkningar. En lång tid hann förflyta innan man var redo att bedöma denna sida av kriget i större omfattning.

* * *

Krigsinvalidernas Brödraförbund har gjort ett imponerande arbete under sin 70-åriga verksamhet. Att bygga ett nätverk av sjuk- och brödrahem är en väldig bedrift.

Jag vill tacka alla personer och instanser som har medverkat i verksamheten vid Kauniala, särskilt husets kunniga personal. Ni har skapat förutsättningar för en god krigsinvalid- och veteranomsorg. Låt det utgöra grunden för verksamheten vid Kauniala även i framtiden.

Ett varmt tack, ärade krigsinvalider och krigsveteraner, för era uppoffringar för vårt gemensamma fosterland. Jag önskar er en god och fridfull jul samt hälsa och krafter för kommande år.