Republikens president Sauli Niinistös julhälsning till finländska fredsbevarare

Ärade finländska fredsbevarare!

Jag vill framföra mina varmaste jul- och nyårshälsningar till er alla mer än 500 finländska fredsbevarare vid era tjänstgöringsplatser i krisområden runtom i världen. Ni befinner er där för att genomföra en av huvuduppgifterna för Finlands militära försvar, det vill säga att säkerställa freden och stabiliteten på områden som har plågats av krig och våld. För detta arbete förtjänar ni alla finländares respekt och tack.

Ni firar det finländska kalenderårets största fest, julen, i era enheter långt borta från hemlandet. Jag tror att denna erfarenhet kommer att bli ett oförglömligt minne för er. Ni är inte där för att ni längtar efter äventyr och nya erfarenheter, utan för att ni för er egen del vill hjälpa dem som inte har det lika bra ställt som vi.

Ni har förstått att deltagande i fredsbevarande verksamhet och militär krishantering är i tillägg till bistånd också ett viktigt led i upprätthållandet av vårt lands säkerhet och försvarsförmåga. Genom de fredsbevarande insatserna förebygger och begränsar vi kriser samt att krisernas verkningar breder ut sig, även till Finland.

Världen över följer man det internationella samfundets krishanteringsverksamhet och fredsbevarande verksamhet. Finländarna har alltid ansetts vara pålitliga proffs med samarbetsförmåga inom detta område. Ni har förmågan att samarbeta friktionsfritt med era kamrater från olika länder. Ni har också en speciell förmåga att skapa förtroliga relationer med de människor som bor i krisområdena. Det här är viktigt för att insatserna ska lyckas. Vi kan på goda grunder vara stolta över ert arbete och era tjänster för fosterlandets bästa.

Det är dock inte endast frågan om detta. Tack vare er höga yrkesskicklighet skapar ni varje dag en positiv bild av finländska soldater och deras kunnande. På detta sätt ges också det internationella samfundet en bild av det finländska försvarssystemet, dess förmåga att sköta de uppgifter det ställs inför såväl i hemlandet som ute i världen. Ni förtjänar ett särskilt tack för att ha utfört detta uppdrag exemplariskt.

Jag önskar alla finländska fredsbevarare och deras anhöriga en god jul och ett framgångsrikt nytt år!

Sauli Niinistö
Republikens president