Republikens presid?ent Sauli Niinistös lunchtal under statsbesöket i Mexiko den 25 maj 2015

Jag och min maka besöker Mexiko för första gången och har bara hunnit få en kort glimt av ert lands imponerande historia och kultur. Redan efter en så här kort vistelse kan jag berätta att er vackra huvudstad México City har förtrollat oss med sin fart och livaktighet. Vårt fortsatta program i dag är kulturbetonat och i morgon är det dags att diskutera möjligheterna till handelsutbyte. Vi insuper den mexikanska atmosfären omkring oss med varje fiber i kroppen.

Det säger sig självt att detta statsbesök är oerhört viktigt för oss. Även om våra länder geografiskt sett ligger långt från varandra, delar vi gemensamma mål och värderingar. Vi förenas såväl av vår vilja att utvecklas och vara framgångsrika som av våra på jämlikhet och rättvisa baserade värderingar. Oceanen mellan våra kontinenter och ett avstånd på nästan 10 000 kilometer är något som inte förmår skilja oss åt i dagens värld med snabba förbindelser. Låt gå för att en flygresa på 12 timmar kräver en smula uthållighet av passageraren.

* * *

Mexiko har enormt mycket att erbjuda Finland – på både kulturens, ekonomins och politikens område. I det kalla Norden är vi alla medvetna om Mexikos rika kultur och högaktuella dynamik. I Finland är Mexikos rika förflutna och lysande ursprungskultur välkända. Den breda allmänheten känner till de stora namnen Frida Kahlo och Diego Rivera. Bland representanterna för dagens generation vill jag särskilt nämna filmregissörerna Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón och Guillermo del Toro, som i sina filmer har beskrivit Mexikos tjusning och inspirerat filmmakare också hos oss i Finland.

I det filmälskande Mexiko är i sin tur bröderna Kaurismäki bekanta, dessa ambassadörer för vår säregna finska kultur och representanter för den finska tystnaden. I Finland firar vi även kompositören Jean Sibelius 150-årsjubileum i år. Jubileumsåret till ära arrangeras det olika konserter och evenemang på olika håll i världen, även här i Mexiko. Och även om Finland traditionellt är känt för sin design, fick finländsk nutidskonst i fjol presentera sig för den mexikanska publiken tack vare Arte Alamedas rosade storutställning. 

Det är intressant att reflektera över vad som skulle kunna uppkomma av ett intensivare kultursamarbete mellan våra länder, genom att kombinera det heta Mexiko med det svala Finland. Jag vet inte. Men jag vet att produkten skulle vara allt annat än ljum!

* * *

I utrikespolitiska frågor har Finland och Mexiko länge haft ett nära samarbete, särskilt när det gäller olika FN-forum. Finland stöder Mexikos och Frankrikes gemensamma initiativ för att begränsa FN:s permanenta medlemmars vetorätt i extrema situationer där man gjort sig skyldig till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot mänskligheten. Liksom Mexiko anser Finland att det finns fog för att modernisera FN:s säkerhetsråd så att det bättre motsvarar nutidens krav. Läget i Ukraina och annekteringen av Krim som strider mot folkrätten, ISs terror i Mellanöstern och den globala klimatförändringen är alla allvarliga kriser, där det behövs samarbete. Ensamma kan vi inte lösa en enda av dem.

När det gäller ekonomin har vi noga följt med Mexiko. Ni har lyckats ro i land enorma reformer på mycket kort tid, det är en stor prestation. Er energireform är genomgripande och möjliggör numera även utländska investeringar inom sektorn. Jag är övertygad om att reformen kommer att vara en vitaminspruta för denna sektor och inverka positivt på de totala tillväxtsiffrorna för Mexikos ekonomi. Avregleringen av telekommunikationssektorn har varit en lika stor omställning och den har redan resulterat i betydande förmåner för konsumenterna. Den tredje stora reformen gäller undervisningssektorn, där det också har gjorts stora framsteg.

Alla ovannämnda reformer har ökat den finländska företagsvärldens intresse för Mexiko. Finland har produkter och tjänster för just dessa sektorer, nämligen energi-, telekommunikations- och undervisningssektorn. Vårt handelsutbyte ligger nu på en god nivå, men det finns potential för ett ännu större utbyte. Ett ypperligt exempel på detta är den exportfrämjande resa som Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka gjorde i mars. Nästan 40 företrädare för olika företag deltog i resan, som redan har utmynnat i konkreta resultat i form av nya handelsförhandlingar och anbudsförfrågningar. Företrädare för finländska företag deltar också i detta besök, något som visar att intresset för marknaden i Mexiko är stort.

* * *

Trots det stora avståndet är relationerna mellan Finland och Mexiko utomordentliga och livskraftiga. Våra relationer grundar sig på ömsesidig ekonomisk nytta, på en gemensam vilja att upprätthålla en stabil och fredlig internationell ordning samt på de upplevelser och delade erfarenheter som våra kulturer erbjuder. Och efter denna resa förhoppningsvis också på personlig vänskap.

På min makas och mina egna vägnar vill jag uttrycka ett varmt tack för er utomordentliga gästfrihet! Jag vill höja en skål för Er och Er maka och för ett framgångsrikt samarbete mellan Mexiko och Finland!