Republikens president Sauli Niinistös middagstal i Ständerhuset

(med reservation för ändringar)                          

Det har varit en stor glädje och ära för mig och min maka att välkomna Er, ärade president och fru Ilves, på statsbesök till Finland. Ert besök framhäver de mycket starka och nära relationerna mellan våra länder.

Dessa ömsesidiga statsbesök är egentligen som pricken över i. De officiella relationerna kulminerar i dem. Allt blir mer synligt inom ramen för dem. Men det är de hundratusentals människorna som reser över havet, de tusentals företagen, de otaliga kulturskaparna, de som skriver böckerna och de som översätter dem som gör det egentliga arbetet och som skapar den djupaste betydelsen i relationerna. De skapar en bro över Finska viken, som bär och blir starkare, och som också blir mångsidigare och följer med sin tid. Längs denna bro går såväl el som digital kompetens, med X-road som ett exempel. Och längs den kommer sannolikt även gasen i sinom tid att gå.

Vi finländare och ester står varandra nära. Vi är grannar. Vi är språksläktingar. Vi förenas av såväl historiska skeden som dagens partnerskap både bilateralt, regionalt inom Östersjöområdet och inom ramen för EU och vår gemensamma valuta euron. Vi förenas också av framtiden, vår envetna vilja att bygga ett bättre, stabilare och mer framgångsrikt hörn av världen här i norra Europa, där våra båda folk bor. Tillsammans.

Vi förenas också av en annan, uppenbar sak. Vi är inga stora länder geografiskt. Följaktligen kan vi inte räkna med kvantitet, endast med kvalitet. Det vi gör måste vi göra väl och omsorgsfullt. Vi har inga krafter att spilla. Vi har inte råd med misstag. Denna princip om kvalitet och omsorgsfullhet – jag har lust att säga även sparsamhet – påverkar oss alltid och påverkar allt.

Jag tror dock att denna regel har varit och kommer att vara en välsignelse för både Finland och Estland. På denna grund har båda nationerna klarat sig utmärkt väl. Vi här på norra sidan av Finska viken har fått beundra Estlands snabba uppsving, landets iögonenfallande förmåga att snabbt greppa det nya, att tillägna sig det och vända det till sin fördel. Exemplen är många, och Skype hör till de synligaste. Öppenhet, nyfikenhet, mod, ansvarstagande, företagsamhet – alla dessa är viktiga för oss och de för våra nationer vidare även i framtiden, vilka utmaningar den internationella omgivningen och ekonomin än må ställa oss inför. 

* * *

Under de senaste månaderna har vi varit tvungna att bevittna ett dramatiskt händelseförlopp mitt i Europa. Det är naturligtvis fråga om krisen i Ukraina. Krisens förlopp har bidragit till att rubba och undergräva det europeiska systemet, som bygger på frihet, gemensamma regler, territoriell integritet och fredlig interaktion. Detta system har vi alla – med stora förhoppningar och hårt engagemang – varit med och byggt. Nu ligger det en mörk skugga över det.

Vi som medlemmar av det internationella samfundet kan naturligtvis inte godkänna brott mot folkrätten eller införlivandet av Krimhalvön med Ryssland. Vi har också sett hur ordningen i Ukraina rubbats allvarligt, bevittnat våldsdåd, tillfångataganden och försvinnanden. Våra tankar kretsar kring de förfärliga händelserna, såsom eldsvådan i Odessa med dess tiotals offer.

Det finns en dyster medvetenhet om att vi, ifall man inte lyckas lugna ner krisen i Ukraina och finner en fredlig väg som garanterar ett enhetligt, fritt och stabilt Ukraina samt rättigheter för de olika befolkningsgrupperna, förr eller senare kommer att befinna oss i en mycket svår situation. En situation som i allt allvarligare och högre grad avspeglas på Europas säkerhet. Ju mer som trasas sönder, desto svårare blir det att reparera skadorna.

Det viktigaste just nu är arbetet med att lugna ner läget så att ukrainarna klarar av att besluta om sin egen utveckling på ett lagligt och demokratiskt sätt. Utan våld eller hot om våld. Vi arbetar inom ramen för EU för en sådan framtid. Jag hoppas också att det aktiva arbete som Schweiz gjort som ordförande för OSSE bidrar till detta. Det krävs stora ansträngningar av alla som känner sitt ansvar.
  
Ärade president Ilves, fru Ilves, jag vill tacka er för ert besök i Finland och för de givande diskussioner som vi fört under dagens lopp. Jag vill höja en skål för Estlands president och fru Ilves och för relationerna mellan Finland och Estland! Terviseks!