Republikens president Sauli Niinistös öppningsanförande på internationella matematikerkongressen ICM 2022 i Helsingfors den 5 juli 2022

Bästa kongressdeltagare,

det är en stor ära för hela Finland och det vetenskapliga samfundet i vårt land att Internationella matematikunionen (IMU) i dag har samlats i Helsingfors. Finland var senast värd för evenemanget 1978. Under de följande två dagarna kan internationella delegationer träffa varandra och utbyta kunskaper och erfarenheter. På programmet står också en prisutdelning när de prestigefyllda Fields-medaljerna delas ut. Vid konferensen utdelas också Abacus-priset för matematisk databehandling, vars sponsor är Helsingfors universitet.

Finland är ett nyfiket ingenjörsland. Som nation har vi klarat oss bra inom matematiken. För detta vill jag rikta ett särskilt tack till våra lärare, som har sporrat generation efter generation till att vilja lära sig nytt och ställa de rätta frågorna.

Matematiken i sig är ett uttryck för kunskapstörst. Därför är det logiskt att det grekiska ordet för matematiker, mathematikós (μαθηματικός), betyder ”villig att lära sig”. Naturen är en bok skriven på matematikens språk med siffror som alfabet. Detta kan vi se överallt i vardagen.

Människorna lärde sig att räkna innan skrivkonsten föddes. Det skulle inte ha varit möjligt att idka handel utan förståelse av antalet varor eller att bygga utan kunskap om lantmäteri.

“If I were again beginning my studies, I would follow the advice of Plato and start with mathematics.” Dessa ord av Galileo Galilei gäller fortfarande i dag.

Bästa vetenskapsgemenskap,

detta evenemang skulle ursprungligen hållas i S:t Petersburg.

Tyvärr har de senaste månadernas händelser i Ukraina visat att människosinnet är kapabelt till förödelsen. Vi beslutsfattare måste göra vårt yttersta för att få slut på kriget och för att hjälpa ukrainarna. På samma sätt kan också vetenskapssamfundet sträcka ut sin hjälpande hand. Finländska högskolor har till exempel erbjudit studieplatser, bostäder och stöd till ukrainare som kommit till vårt land.

Jag har fått höra att matematikerna har rätt. Medan framstegen inom flera andra vetenskaper är en korrigering av tidigare teorier, är matematiken en utvidgning av gällande teorier. Experter inom området tillför något nytt till tidigare kunskap. Endast sällan behöver de överge sina nuvarande teorier.

Jag är övertygad om att ni gör det som är rätt. Ni matematiker har varit drivkrafter för förändring och ni kommer även framöver att förändra våra liv med era insikter.

Jag hälsar er välkomna till ett somrigt Helsingfors och önskar er alla en lyckad kongress.