Republikens president Sauli Niinistös pressuttalande på Kungliga Slottet i början av statsbesöket i Sverige den 17 maj 2022

Eders Majestäter, mina damer och herrar!

Det är en stor glädje för Jenni och mig att vara här i Stockholm. För tio år sedan gjorde vi vårt första statsbesök som Finlands presidentpar. Besöket gick naturligtvis till Sverige. Mycket har hänt under dessa år, men Sverige har förblivit vår viktigaste partner. Under de senaste åren och månaderna har vårt förhållande ytterligare fördjupats.

Detta besök infaller vid en historisk tidpunkt. Sverige och Finland ansöker tillsammans om medlemskap i Nato. Vår säkerhetspolitiska linje har redan länge varit snarlik och även nu, när situationen kräver det, tar vi våra steg tillsammans. Säkerhetsfrågorna kommer naturligtvis att stå i centrum för detta besök.

Vi kommer också att få se och höra hur försvarssamarbetet vid Stockholms örlogsbas i Berga fungerar i praktiken och vi kommer att diskutera det fördjupade svensk-finska samarbetet inom krisberedskap.

I besöket deltar också ett antal finländska företag som tillsammans med företrädare för det svenska näringslivet diskuterar möjligheterna att fördjupa samarbetet mellan våra länder för att påskynda den gröna omställningen. Både i Sverige och i Finland är denna utveckling snabbt. Man utvecklar fossilfritt stål, bygger vindkraftparker och batterifabriker. När vi slår oss samman, så som många företag redan gjort, blir vi en viktig motor för hela Europa.

Relationen mellan Finland och Sverige bygger på vår långa gemensamma historia, det svenska språket, våra kulturliv och våra nära kontakter. Jenni och jag är alltid glada att besöka Sverige.

Jag vill tacka Eders Majestäter, alla som har förberett vårt program och alla som deltar i det. Vi ser fram emot två intressanta dagar här i Stockholm.