Republikens president Sauli Niinistös tacktal vid Stockholm’s stads lunch ombord pä S/S Stockholm den 18 april 2012

Jag vill tacka Stockholms stad för det vänliga mottagandet och en strålande lunch i denna underbara miljö.

Det sägs att Stockholm är en av världens vackraste städer. Jag kan bara hålla med, och från havsperspektiv är den om möjligt ännu vackrare. Stockholm är en stad som de flesta finländare har ett förhållande till, antingen personligen eller via släkt och vänner. För många finländare har Stockholm genom åren också blivit en mycket uppskattad hemstad.

En vacker inramning och miljö är viktig, men Stockholm är så mycket mer än så. Stockholm har redan länge, långt innan vi började tala om globalisering, varit en mycket kosmopolitisk stad. Denna internationella prägel har Ni stockholmare lyckats ta till vara och bygga vidare på. Ni har lyckats locka till er människor, företag och investeringar från alla världens hörn. Idag framstår staden som en mycket kreativ region med en stark internationell konkurrenskraft. Ni har ett mångsidigt och blomstrande näringsliv.

Själv hade jag idag glädjen att bekanta mig med Life Science – sektorn på Karolinska sjukhuset och blev mycket imponerad. Utbildning och forskning är nyckeln till framgång. Här står Stockholm och hela Sverige starkt. Nobelpriset befäster ytterligare regionens och landets ställning som ett centrum för forskning och vetenskap.
Forskning och innovation står också centralt när det gäller att bevara den havsmiljö som omger och förenar våra två länder. På så sätt kan vi också bevara den livskvalitet och identitet som är så starkt sammankopplad med Östersjön. Men det är inte bara Östersjön som förenar oss. Finland och Sverige står nu varandra närmare än någonsin. Kontakterna mellan våra olika samhällssektorer är på alla nivåer dagliga. Våra framtidsutmaningar är de samma. Vårt sätt att möta dessa utmaningar är i grunden väldigt likartad. Samtidigt har Sverige och Finland, Stockholm och Helsingfors, mycket att lära av varandra. Låt oss ta vara på det mervärde detta gemensamma lärande ger.

Jag ber att få höja en skål för Stockholm och för det unika samarbete våra två länder har.