Republikens president Sauli Niinistös tal på galamiddagen för Polens president Andrzej Duda och fru Agata Kornhauser-Duda i Presidentens slott den 24 oktober 2017

(med reservation för ändringar, talet hålls på engelska)

Min hustru och jag är glada över ert statsbesök. Särskilt mycket gläder vi oss över att besöket äger rum just i år då vi firar hundraårsjubileet av Finlands självständighet.

Temat för Finlands hundraårsjubileum är ”Tillsammans”. Tillsammans firar vi ett land som också byggdes tillsammans: landets alla medborgare, kvinnor och män, har deltagit i att skapa det finländska samhället.

Jubileumsåret har också fört samman Finlandsvänner på olika håll i världen. Det första internationella evenemanget Finlands 100 år till ära ordnades i själva verket i januari i Warszawa.

För hundra år sedan förberedde sig både Finland och Polen på att bli självständiga. Nästa år firar Polen 100-årsdagen av den självständighet som landet uppnådde 1918.

Inom kulturlivet har Polen och Finland alltid haft starka band. Båda är musikländer och det finns många likheter i hur Fryderyk Chopin och Jean Sibelius i sin musik gav uttryck för ett helt folks mentalitet och kollektiva känslor.

I år har det förflutit 150 år sedan våra länders nationalhjältar föddes: i Finland marskalk Carl Gustaf Emil Mannerheim och i Polen marskalk Józef Piłsudski. Marskalk Mannerheim vistades flera år i Polen som kommendör för den kejserliga arméns ulanregemente och senare beskrev han denna tid som den lyckligaste i sitt liv.

***

Det har redan i århundraden funnits starka band mellan våra länder. I dag är vartdera landet medlem i Europeiska unionen. EU-medlemskapet har varit en viktig milstolpe för både Polen och Finland.

Allt sedan 1989 har vi vittnat Polens utveckling: imponerande ekonomisk tillväxt och dynamik, en totalt moderniserad ekonomi. Under denna tid har Polen också blivit en viktig partner såväl i EU och NATO som i regionala sammanhang.

EU står för närvarande inför många utmaningar, men kristiderna ger också möjlighet till förnyelse. Som EU-stater är vi medlemmar i samma värdegemenskap. Denna gemenskap skyddas av EU:s grundfördrag. Våra gemensamma värderingar skapar en grund för samarbetet inom EU, och det är viktigt att vi värnar om dem.

Att främja demokratiska värderingar såsom principen om rättsstat och maktdelning går likväl mycket längre tillbaka i tiden än Europeiska unionens historia. Den polska grundlagen som stiftades den 3 maj 1791 var på sin tid den mest progressiva i Europa och fungerade som inspiration för många andra länder. Än i dag är det vår skyldighet att värna om denna tradition av upplysning och bildning.

Vi har redan vant oss vid de många fördelar som EU-medlemskapet ger oss. Vi märker inte ens alltid på hur många positiva sätt EU berör våra liv.

Samtidigt bör vi också arbeta flitigt för att avhjälpa eventuella problem och brister. Jag är övertygad om att varje union värd namnet måste ha en stark roll då det gäller att garantera tryggheten för sina medborgare. Alla åtgärder som tjänar detta mål är välkomna och det är en glädje att se att Polen bidrar till denna utveckling.

På säkerhetsområdet är partnerskapssamarbetet kring utvidgade möjligheter tillsammans med NATO mycket viktigt för Finland. Precis som Polen vill också vi utveckla samarbetet mellan EU och NATO.

I fråga om hybridhot har samarbetet redan kommit igång. Finland har verkat aktivt på detta område. Ett bra exempel på detta är det europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot som öppnades i Helsingfors i september. Att Polen deltar i centrets verksamhet uppskattas stort.

***

Jag har en stark tro på att Finland och Polen kan ytterligare stärka banden mellan våra länder. Detta betyder att vi tillsammans bör fastställa våra gemensamma intressen och söka nya samarbetsmöjligheter. Detta statsbesök är ett viktigt steg i den riktningen.

Låt oss höja en skål för er och er gemål, herr president, samt för vänskapen mellan Finland och Polen.