Republikens president Sauli Niinistös tal på julfesten på Kauniala den 9 december 2022

President Niinistö håller tal på julfesten på Kauniala sjukhus. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Presidentti Niinistö puhuu Kaunialan sairaalan joulujuhlassa. Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Ärade lottor och veteraner från våra krig, bästa gäster!

Det är en ära för mig och min maka att få träffa er efter några års uppehåll.

Vi möts i ett dystert läge. Rysslands invasion av Ukraina har fört kriget tillbaka till Europa. Ni förstår värdet av fred och ni vet vad krig innebär för människor.

Till följd av kriget måste också många finländare kompromissa i sitt dagliga liv när kostnaderna stiger. Ni veteraner vet att vi har överlevt betydligt värre tider. De prövningar vi finländare utsätts för är ingenting jämfört med vad ukrainarna går igenom just nu.

Er generation offrade mycket. Vår självständighet är er förtjänst. Det arv ni lämnar oss lever vidare i en ovanligt hög nationell försvarsvilja. Vi finländare har ihärdigt arbetat för att garantera vår säkerhet. Vi har hållit fast vid den allmänna värnplikten och vi har sörjt för försvarsmaktens resurser.

I dessa svåra tider kan vi vara stolta också över finländarnas vilja att hjälpa. Många har skickat hjälp till fronten och andra har välkomnat flyktingar till sina hemtrakter, till och med till sina hem. Även här på Kauniala har skadade ukrainska soldater rehabiliterats. Det är ett aktningsvärt arbete.

I tider som dessa kan vi vara tacksamma för att Finland är ett av de mest stabila länderna i världen. Finland klarar sig bra genom att förlita sig på sina egna styrkor. De kommande generationernas uppgift är att föra ert – veteranernas – arv vidare. På så sätt kommer minnet av er och era gärningar att bära långt in i framtiden.

Tack till den hängivna personalen här på Kauniala och till alla som deltar i verksamheten för ert värdefulla arbete för våra hedersmedborgare. Jag önskar er alla en fridfull jul och god hälsa för de kommande åren.