Republikens president Sauli Niinistös tal på Krimplattformens toppmöte den 23 augusti 2022

President Niinistö talade på Krimplattformens toppmöte. Skärmdump / Crimea Platform
Presidentti Niinistö puhui Krim-foorumin huippukokouksessa. Kuvakaappaus / Crimea Platform

Herr president, mina damer och herrar!

Jag vill ansluta mig till mina kolleger och tacka president Zelenskyj för att ha sammankallat detta toppmöte. Sedan vår första sammankomst i Kiev i augusti förra året har situationen förvärrats dramatiskt. Följaktligen har målen för denna plattform blivit ännu viktigare.

Rysslands aggressionskrig och den pågående invasionen av Ukraina är allvarliga brott mot internationell rätt. Som en del av Europeiska unionen och i samordning med våra transatlantiska partner har Finland reagerat beslutsamt på situationen. Vårt politiska, ekonomiska, militära och humanitära stöd till Ukraina har varit starkt. Stödet kommer att fortsätta så länge det behövs.

Samtidigt uppmanar vi Ryssland att omedelbart och villkorslöst upphöra med sina militära åtgärder. Vi uppmanar Ryssland att dra tillbaka alla sina trupper och all sin utrustning från Ukrainas hela territorium, inklusive den olagligt annekterade Krimhalvön.

* * *

Finlands engagemang för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser är orubbligt. Finland stöder internationella insatser för att återställa Ukrainas territoriella integritet. Alla ukrainare, inbegripet krimtatarerna, måste fullt ut åtnjuta sin rätt till självbestämmande.

Jag vill gratulera Ukraina till dess status som EU-kandidatland. Ukraina hör till den europeiska familjen. Finland stöder bestämt Ukrainas väg mot Europa och de reformer som Ukraina har åtagit sig att genomföra.

* * *

Herr president!

På finska folkets vägnar sänder jag mina lyckönskningar till ukrainska folket dagen före er nationaldag. Er modiga kamp för frihet och för europeiska värderingar och principer berör oss djupt. Vanliga finländare har visat exceptionell iver och vilja att hjälpa ukrainarna.

Jag ser fram emot att fortsätta stärka vårt partnerskap och samarbete. Finland står med Ukraina.