Republikens president Sauli Niinistös tal till den avgående regeringen 29.5.2015

Ärade minister Stubb,

Tack för Era vänliga ord. Jag vill även tacka Er och den regering som Ni lett och som nu avslutat sitt arbete. Samarbetet har fungerat väl. Jag sätter stort värde på de diskussioner och överläggningar i olika former som vi tillsammans hunnit med. De har många gånger varit mycket inofficiella och gällt ett flertal olika frågor. Jag har upplevt att var och en av oss har arbetat främst för Finlands väl. 

För knappt ett år sedan hade vi en konstellation av samma slag som nu. Ni och Er regering höll på att inleda en kort period som tyngdes av många krav.  Redan från och med första dagen stod Ni inför en lång uppförsbacke.

Det ställdes mycket höga förväntningar på Er och Ert lag. När Er regering bildades gjorde jag en anspelning på att Ni ställs inför en dubbel utmaning: på bordet låg stora helheter och väntade på beslut, medan det i offentligheten såg ut som om de bara saknade ”finslipning”.  Men en gammal sanning inom politiken upprepades: ingenting är avgjort innan riksdagen fått sista ordet.  Förhållandet mellan förväntningarna och möjligheterna var snedvridet, och detta överskuggade det faktum att man även nådde resultat under Er regerings tid. Jag ska lyfta fram några av dem:  

Den pensionsreform som Ni arbetade för på traditionellt vis i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna var mycket viktig. Efter ett flertal svåra etapper tryggades både varvindustrins och många arbetsplatsers framtid. Krisen i Ukraina fortsatte under hela regeringsperioden och Finland fungerade konsekvent och med beslutsamhet i ständigt föränderliga omständigheter.

I efterhand har Ni berättat att Ni under de svåraste stunderna i början av Er regeringsperiod övervägde möjligheten att ansöka om Er regerings avgång. Detta dryftades även i offentligheten, och de flesta tänkte nog att en upplösning av riksdagen är oundviklig om regeringen avgår. Min uppfattning är den att ett regeringsbyte mitt under riksdagens mandatperiod till följd av det politiska läget eller förändringar i omständigheterna och utgångspunkterna inte skulle utgöra ett bakslag för vår stabila parlamentarism. Om man kan hitta en sådan sammansättning som har riksdagens förtroende, då kan man också fortsätta arbeta med den sammansättningen. Och nu ser jag på denna möjlighet endast ur en teoretisk synvinkel.

Minister Stubb,

Under Er regeringsperiod har vi samarbetat intensivt med olika frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Inom Finlands utrikespolitik är det en tradition att också riksdagens opposition, till vilken en del av er nu hör, deltar i centrala diskussioner. Jag tror att denna verksamhetsmodell för sin del bidrar till att trygga kontinuiteten inom Finlands utrikespolitik när den nya regeringen inleder sitt arbete. Även vårt samarbete kommer att fortsätta i och med våra sammanträden i utskotten. Inom utrikes- och säkerhetspolitiken kan verksamheten vara effektiv endast om lägesbilden är densamma för alla.

Ärade minister Stubb,

Jag tackar Er och ministrarna i Er regering för Ert arbete för Finlands väl och önskar Er framgång i Era kommande uppdrag.