Republikens president Sauli Niinistös tal till den avgående regeringen 6.6.2019

Ärade minister Sipilä!

Tack för era vänliga ord. Jag vill också tacka er och er regering för ett gott samarbete. Vi har fört direkta diskussioner och funderat på många lösningar tillsammans. Kontakterna med er har varit okomplicerade, nyttiga och angenäma.

Er period har inte varit lätt. Läget i världen, i den internationella politiken och i Europeiska unionen har förändrats och blivit ytterst instabilt. Ofta har det känts som om vi redan varit med om allt, tills vi möts av nya överraskningar. Även i fråga om dem har Finland lyckats hålla kursen stabil.

I ert regeringsprogram betonades vikten av att balansera Finlands ekonomi. Som jag förutspådde för fyra år sedan har ni ofta fått höra vad ni absolut borde eller inte borde göra. I fråga om ekonomin och sysselsättningen är vårt läge bättre än någonsin under detta årtionde, så ni har sannerligen jobbat!

Bästa ministrar i den avgående regeringen!

Det finns mycket som är bra i Finland. Frihet, demokrati och välfärd. Vi placerar oss på ett slående sätt i världstoppen i internationella undersökningar om framgång och välfärd. Vi har stor anledning att vara nöjda och lika stor anledning att slå vakt om det goda.

I säkerhetsfrågor har vi under er regeringsperiod gjort stora framsteg. Er regering överlämnade till riksdagen flera lagförslag som har förbättrat vår förmåga att svara på de utmaningar som ställer vår säkerhet på prov, såväl internt som externt. Det goda måste stå starkt i försvaret av det goda.

Jag har för avsikt att fortsätta med de numera etablerade mötena med ordförandena för riksdagspartierna och med riksdagsutskotten. Deltagarna i mötena företräder både regeringen och oppositionen, som en del av er nu går över till. Dessa diskussioner är värdefulla när det gäller att skapa en gemensam uppfattning om krävande yttre utmaningar. Ni är välkomna att delta i diskussionerna.

Ärade minister Sipilä!

Jag tackar er och ministrarna i er regering för ert arbete för Finlands väl och önskar er framgång i era kommande uppdrag.