Republikens president Sauli Niinistös tal till den avgående regeringen den 10 december 2019

Ärade riksdagsledamot Rinne!

Tack för era vänliga ord. Jag vill också tacka er och er regering för ett gott, om än kortvarigt, samarbete.

Politiken är full av överraskningar. För bara ett halvår sedan befann vi oss här i samma sal. Då var det statsminister Sipiläs regering som på tröskeln till Finlands ordförandeskapsperiod i Europeiska unionen gav plats åt er nya regering.

När ni bar regeringsansvaret råkade ni i en situation där ni blev tvungen att be om er regerings avgång. Det var utan tvivel ett tungt beslut för er, även personligen. Händelserna har varit ovanliga, men inte exceptionella. Även detta hör till demokratin och visar att vårt system fungerar. Endast en vecka efter er anmälan om att regeringen avgår har en ny regering utnämnts i landet.

Bästa ministrar i den avgående regeringen!

Ni går vidare med arbetet i statsrådet vårt land till fromma i enlighet med den förra regeringens regeringsprogram och ni fortsätter att genomföra det. Jag är beredd att bygga vidare vårt goda samarbete.

Ärade riksdagsledamot Rinne!

Jag tackar er och ministrarna i er regering för ert arbete för Finlands väl och önskar er framgång i era kommande uppdrag.

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli