Republikens president Sauli Niinistös tal till den nya regeringen 29.5.2015

Ärade statsminister, bästa medlemmar av statsrådet

Jag gratulerar Er, ärade statsminister för det förtroende som Ni fått av riksdagen i valet av statsminister.

Resultatet av riksdagsvalet gav ingen klar fingervisning om vilken sammansättning den kommande regeringen skulle få, utan skapade flera nya möjligheter.  Ert agerande vid bildandet av regeringen har beskrivits som ingenjörsmässigt eller företagsledaraktigt. Jag tycker ert agerande har verkat precis som ett sådant sätt med vilket ärenden blir omskötta.

Er huvudsakliga uppgift är att ändra Finlands kurs. Alltför länge har vi inbillat oss att det goda vi uppnått kommer att fortsätta automatiskt. Vi vet alla att när man reparerar gammalt köper man sig även i bästa fall endast tid. Därför behöver vi djärva nya handlingar för att hjälpa Finland att övervinna sina svårigheter. Ett utmärkt första steg i detta arbete är att regeringen förbinder sig att fatta beslut och också att verkställa dem. En regering med inbördes förtroende och respekt är stark. Bevara denna anda.

Verkställandet av saneringsprogrammet på 10 miljarder euro torde vara den tyngsta ansträngning som ni har framför er. Ni kommer att få höra mycket om vad man inte får göra, mindre om vad man i stället borde göra, och ingenting om var vi skulle stå om ingenting gjordes. Jag tror nämligen inte att någon längre har mage att säga att det räcker att vi fortsätter på samma linje och låter skulden växa, utan bekymmer om morgondagen.

Bekymrade måste vi nog vara. Jag stöder Er utmaning om ett nationellt gemensamt talkoarbete för måttfullhet. Förhoppningsvis når budskapet fram och förhoppningsvis tas det även emot. Vi som har det bra måste förstå att vi kan ha det ännu bättre om ingen har det dåligt.  Nu behövs förebilder.

Ärade statsminister, bästa medlemmar av statsrådet

Det nya regeringsprogrammet medför inga stora förändringar i vår utrikes- och säkerhetspolitiska linje. Kontinuitet är viktigt, men med beaktande av tidens gång och utvecklingen omkring oss.  Därför är det positivt att det i programmet föreslås satsningar på säkerställandet av vår försvarsförmåga och att programmet tar sikte på att stärka de interna förutsättningarna för den yttre säkerheten.

Ärade statsminister och bästa medlemmar av statsrådet

Jag är övertygad om att vårt samarbete både inom utrikes- och säkerhetspolitiken och när det gäller att ändra Finlands kurs kommer att vara intensivt. Jag kommer att göra mitt bästa för att vårt samarbete ska leda till resultat.

Jag önskar Er alla krafter och framgång i Ert arbete för Finlands bästa.