Republikens president Sauli Niinistös tal till den nya regeringen 6.6.2019

Ärade statsminister, bästa medlemmar av statsrådet!

Jag gratulerar er, ärade statsminister, för det förtroende ni fått av riksdagen. I dag tillträder under er ledning det självständiga Finlands 75:e regering.

Riksdagsvalet i april ledde till ett jämnt slutresultat. Resultatet gav inga tydliga svar, men ni lyckades hitta en regeringslösning inom utsatt tid.

Det ställs stora förväntningar på er, ni kommer att ställas inför utmaningar och krav. Det är mycket viktigt att en regering med bred bas bygger på enighet och ömsesidigt förtroende. Beslutsfattandet inom regeringen är kollegialt; besluten fattas tillsammans och  också ansvaret för dem bärs tillsammans. Ett ömsesidigt förtroende inom regeringen stärker även andras förtroende för det politiska systemet.

Precis som under den förra regeringsperioden kommer instabiliteten i världen att fortsätta. Det kommer att krävas att ni har förmåga att svara på snabba förändringar i omvärlden. Om ni visar prov på den förmågan känns framtiden trygg att möta.

Det är just en trygg framtid vi behöver. Snabba klimatförändringar, växande skuldbörda och oron för pensionssystemet känns inte som en sådan framtid. Enligt min mening är den stora uppgiften för Finlands regering att skapa förutsättningar för säkerhet och stabilitet. Sådana förutsättningar att ingen ska bli tvungen att avstå från sina planer, må de sedan handla om att förverkliga sig själv, att bilda familj eller att få barn. Låt oss komma ihåg att vi ligger i världstoppen i så gott som alla jämförelser av framgång och välfärd.

Ärade statsminister och bästa medlemmar av statsrådet!

Er regeringsperiod inleds med att Finland vid ingången av juli övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Vår halvårsperiod infaller i många avseenden under en exceptionellt krävande tid, men jag är övertygad om att ni till er efterträdare överlämnar en funktionsdugligare union.

Jag hoppas att jag kommer att ha ett lika nära samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken med er som med era föregångare. För egen del ser jag fram emot ett okomplicerat, nyttigt och angenämt samarbete.

Jag önskar er styrka och framgång i ert arbete för Finlands bästa.