Republikens president Sauli Niinistös tal till den nya regeringen i Presidentens slott den 20 juni 2023

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Ärade statsminister, bästa medlemmar av statsrådet

Jag gratulerar er, ärade statsminister, för det förtroende ni har fått av riksdagen i valet av statsminister. I dag tillträder under er ledning det självständiga Finlands 77:e regering.

Den nya regeringen inleder sitt arbete i en mycket svår tid. Kriget i Ukraina har gått in i en ny och allt intensivare fas. Europas säkerhet och framtid står nu på spel.

Finland måste kunna fortsätta sitt starka stöd till Ukraina som en del av den gemensamma västerländska fronten och också ta väl hand om vårt eget nationella försvar. Varje land maximerar sin egen säkerhet. Det gör också Finland. Men vi gör inte längre detta ensamma, utan som en del av försvarsalliansen Nato. Som ny medlem i Nato har vi ett stort uppdrag i att integrera vårt försvar i Natos gemensamma  försvar och avskräckning.

Ni står även inför andra stora utmaningar: Finlands ekonomi befinner sig i ett svagt läge. Vi behöver ny tillväxt och vi måste hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. För en liten nation är livsnerven kompetens och obehindrat tillträde till den globala marknaden.

Samtidigt måste de offentliga finanserna saneras kraftigt.

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald ökar i snabb takt. Vi har inte längre råd att avvakta och tveka: beslut måste fattas i dag, även globalt.

Finland är ett bra land. En av världens ledande länder enligt många indikatorer. Låt oss tillsammans se till att vårt gemensamma hemland förblir så också för de generationer som kommer efter oss.

**

Jag har även förut påmint tillträdande regeringar om vikten av enighet och ömsesidigt förtroende. Beslutsfattandet inom regeringen är kollegialt: besluten fattas tillsammans och också ansvaret för dem bärs tillsammans. Inför svåra beslut kommer även er kollegialitet säkerligen att sättas på prov.

Särskilt i svåra tider är enighet och samverkan den styrka som kommer att bära er vidare. Därför tror jag att vi kommer att ha ett nära samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

Som jag sade till den avgående regeringen är jag inom utrikespolitiken beredd att också under er regeringsperiod fortsätta traditionen med möten mellan republikens president och riksdagsutskotten.

Ärade statsminister, bästa medlemmar av statsrådet

Ni står inför ett exceptionellt krävande uppdrag. Jag önskar er styrka, visdom och framgång i ert arbete för Finland och dess folk.