Republikens president Sauli Niinistös tal till diplomatkåren 1.3.2012

Med reservation för ändringar

Jag vill tacka ambassadör Rumjantsev för de vackra ord som ni i egenskap av diplomatkårens äldste riktat till mig. Jag vill ta tillfället i akt och varmt tacka er, ärade företrädare för diplomatkåren, för de gratulationer och vänliga meddelanden jag fått efter valet.

Efter detta positiva gensvar kan jag med tillförsikt säga att jag har utmärkta förutsättningar att stärka såväl mina personliga relationer till er som relationerna mellan Finland och de länder och organisationer ni företräder.

Som ni vet trädde ändringar av Finlands grundlag i kraft i dag. De grundläggande principer som styr vår utrikespolitik är oförändrade, och det traditionellt nära samarbetet mellan president, regering och riksdag fortsätter tack vare detta när det gäller utarbetandet av de centrala riktlinjerna. Vår utrikes- och säkerhetspolitik kommer även i fortsättningen att vara öppen och förutsebar.

Under de senaste åren har världen på många sätt stått inför stora utmaningar och omvälvningar. Det ekonomiska läget har präglat agendan för både Europeiska unionen och det internationella samfundet. Också det globala säkerhetsläget har stått i fokus på grund av långvariga och olösta konflikter samt händelserna i Nordafrika och Mellanöstern. Dessutom kräver säkerställandet av den internationella utvecklingen och den övergripande säkerheten målmedvetenhet när det gäller sådana gemensamma utmaningar som kampen mot klimatförändringen och den extrema fattigdomen.

Finland fortsätter som medlemsland i Europeiska unionen sin aktiva roll i det multilaterala samarbetet och har starkt förbundit sig att främja global fred och säkerhet. Därför kandiderar vi för ett roterande medlemskap i Förenta Nationernas säkerhetsråd. Vi behöver ert stöd för våra strävanden att bli medlem.

Nära bilaterala relationer är fortfarande ytterst viktiga och utgör en betydande del av vår utrikes- och säkerhetspolitik. Jag hoppas att våra relationer även i framtiden är omfattande och starka till alla samhällsaktörer från statsöverhuvud och företrädare för regeringar till riksdagsledamöter, medborgare och företag. Dessutom har professionella diplomater som ni själva en mycket viktig roll när det gäller att stärka relationerna mellan våra länder.

Med dessa ord vill jag önska er bästa möjliga framgång i ert viktiga arbete. Min hustru och jag ser fram emot att samarbeta med er alla.