Republikens president Sauli Niinistös tal till diplomatkåren den 1 februari 2018

Excellenser, ärade företrädare för diplomatkåren

Jag vill tacka Er, ambassadör Ricardo Alvarado, för de varma ord Ni i egenskap av doyen i diplomatkåren riktade till mig.

Samtidigt vill jag tacka Er, bästa företrädare för diplomatkåren, för de många lyckönskningar jag fått ta emot. Jag vill i synnerhet tacka Er och representationerna för det goda samarbete och samspel vi haft under min första presidentperiod. Jag vill fortsätta detta goda samarbete med Er. Världen är på många sätt i ett tillstånd av förändring. Vi ser det också inom Europeiska unionen. Själv är jag särskilt bekymrad över den globala hållbarheten, klimatförändringen och befolkningstillväxten.

Nu om någonsin behövs det internationellt samarbete och konkreta insatser för vårt gemensamma och enda jordklot. Kan det finnas någon viktigare orsak att samarbeta? Vi agerar inte enbart för oss själva, utan också för framtida generationer.

Finlands utrikespolitik leds av republikens president i samarbete med statsrådet. Vår utrikespolitik baserar sig på våra värderingar och den kännetecknas av samarbetsvilja och öppenhet.

Finland arbetar aktivt i internationella organisationer. Det är viktigt att FN reformeras så att den blir en mer effektiv aktör och får större genomslag. Vi stöder generalsekreterare Guterres i hans verksamhet för att utveckla världsorganisationen. Finland är för närvarande ordförande i Arktiska rådet. I det arbetet vill vi främja ökad stabilitet och ökad dialog. På vår agenda i Arktiska rådet står i synnerhet miljöfrågor och åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

Finland är en engagerad och aktiv medlem i Europeiska unionen. Det behövs målmedvetet arbete för att främja enheten inom EU och stärka unionens funktionsduglighet. På samma sätt som hittills stöder jag också de åtgärder som syftar till att öka säkerheten för Europeiska unionens medborgare, och vill bidra med egna insatser.

Välfungerande och otvungna bilaterala relationer är ytterst viktiga i internationell politik. I detta arbete har ni diplomater en central roll. Jag och min hustru är tacksamma över att vi får fortsätta det goda samarbetet med Er och på så sätt främja gemensamma frågor som är till nytta för våra respektive länder men också hela världen. Jag hoppas att även de övriga politiska aktörerna, civila samhällena och aktörerna inom näringslivet upprätthåller täta och goda internationella relationer.

Jag önskar Er all framgång i ert krävande och viktiga arbete.