Republikens president Sauli Niinistös tal till företrädarna för de högsta statsorganen samt till de högsta tjänstemännen den 1 februari 2018

Ärade riksdagens talman, företrädare för riksdagen,
herr statsminister, ärade medlemmar av statsrådet, 
bästa representanter för Åland, 
företrädare för tjänstemannakåren, kyrkor och universitet. 

Jag vill tacka Er, herr statsminister, för de sporrande orden och lyckönskningarna ni framförde på Era och på statsrådets vägnar. I enlighet med den försäkran jag har avgivit kommer jag i utövningen av presidentämbetet redligt och troget att följa Finlands grundlag och lagar samt att efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd på samma sätt som jag hittills gjort.

Jag vill tacka Er och statsrådet för ett gott samarbete, liksom också Era föregångare. Jag tror att vi också framöver kommer att ha ett gott och nära samarbete. Jag kommer också i fortsättningen att hålla regelbunden kontakt med riksdagen, riksdagsutskotten och riksdagspartierna. Jag tror att våra gemensamma resonemang bidrar till att stärka dialogen och förståelsen när det gäller situationen i Finland och landets framtid.

Finlands självständighet är en uppgift – och uppgifter att utföra finns det alltjämt. I mitt tal i riksdagen i dag tog jag upp några frågor som är viktiga med tanke på Finlands framtid. För dessa frågor och för Finlands framgång arbetar vi tillsammans.

Ärade statsminister,

Det mandat jag har fått av Finlands folk kommer jag att bära ansvarsfullt. Valet förpliktar och för med sig ett stort ansvar för att främja det gemensamma goda. Makt och ansvar går alltid hand i hand. Den nära samverkan med statsrådet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor fortsätter.

Världen är i ett tillstånd av förändring. Vi behöver enighet och initiativkraft. Särskilt klimatförändringen, den snabba befolkningsökningen, maktpolitikens återkomst och den motstridiga utvecklingen inom EU är utmaningar för Finland och det internationella samfundet. Stabilitet behövs, men det är en sällsynt vara.

Till er som representerar Åland här i dag vill jag säga att jag också i fortsättningen kommer att samarbeta nära med er för landskapets välfärd. Jag hoppas att behandlingen av den nya självstyrelselagen framskrider så att den är i kraft när självstyrets hundraårsjubileum inleds.

En god och rättvis förvaltning är grunden för ett organiserat samhälle. Låt oss handla så att denna tradition av god förvaltning består.

Jag tackar Er för Ert arbete för fosterlandet