Republikens president Sauli Niinistös tal vid ABB Oy:s 125-årsjubileum den 28 augusti 2014

Finland och finländarna har på många sätt bidragit till framgången av Gottfrid Strömbergs elaffär, som inledde sin verksamhet för 125 år sedan. För att uttrycka saken med moderna begrepp – Gottfrid grundade ett fyra personers lättrörligt uppstartsföretag i form av en maskinverkstad, vars produkter fort fann sin marknad både inom landet och utomlands. 

Tack vare Strömberg fick finska hem både i städerna och på landsbygden tillgång till el.  Det var dessutom Strömbergs förtjänst att vi redan vid tiden för vinterkriget var nära de ledande länderna i världen när det gällde att använda elektricitet som drivkraft i industrin. Namnet Strömberg blev snabbt ett begrepp inom elindustrin och ett av de starkaste varumärkena i vårt land.

I dag lever Strömbergs arv vidare i ABB:s verksamhet.  ABB är en av de största industriella arbetsgivarna i vårt land. Företaget sysselsätter i Finland cirka 5 500 arbetstagare.  Under decennier har företagets tillstånd upprätthållits och förbättrats genom satsningar på forskning och produktutveckling. 

Det har varit lättare att bygga nytt på en stadig grund. ABB har gett sina ingenjörer tid att tänka och gett sina arbetstagare handlingsutrymme. Och resultaten av detta kan skådas i dag. Nya innovationer har lett till ökad efterfrågan och tillväxt.  Vi behöver energieffektivitet, miljövänlighet, intelligentare eldistributionsnät och ökad effektivitet inom industrin. I dag är ABB i utmärkt form för att ta sig an dessa utmaningar.

Jag och många andra hoppas att vi i Finland får fler företag som ABB – och helst många fler. Vi behöver investeringar och innovationer. Finland livnär sig både nu och i framtiden på export, men utan investeringar finns det varken arbete eller något att exportera.

Varför lönar det sig då för investerare att komma hit? Förhållandena i Finland är stabila och förutsebara. Vi är en del av euroområdet och har kreditvärdigheten AAA. Vårt samhälle är ett öppet och demokratisk samhälle där det inte finns plats för korruption. Våra kommunikationsnät är effektiva och pålitliga.  Också logistiken fungerar som den ska.

Ett särskilt finländskt trumfkort är vår kunniga och motiverade arbetskraft. Ett fint exempel på detta är ABB:s personal med sin mångsidiga kompetens. Den finländska arbetskraften talar engelska och förstår sig på datorer, men tar framför allt ansvar för sitt arbete. Till vår livskvalitet hör grundutbildning på hög nivå, jämlikhet och en ren natur. Det finns till och med undersökningar som visar att finländarna är ett lyckligt folk!

Många av oss arbetar för att göra Finland känt i världen just som ett investeringsobjekt. Det gör också företag som ABB genom sin verksamhet i Finland. Företag som är förebilder för andra och visar att investeringar här lönar sig.

För tillfället är ekonomin mager både i Finland och i resten av världen. Vårt land behöver reformer både när det gäller strukturer och attityder. Det krävs både mod och förmåga att tåla risker för att dessa reformer ska kunna genomföras; egenskaper som det finländska folket har visat prov på under årens lopp. Vi har gjort en dygd av nödvändigheten. En av våra viktigaste dygder är just nu att ta hand om Finlands internationella konkurrenskraft. 

Gottfrid Strömberg var bara en skolpojke då han utvecklade sin dynamo. Dagens Finland behöver individer som Gottfrid Strömberg: begåvade, ambitiösa och livshungriga människor som tror på sig själva och inte är rädda för att konkurrera med de bästa i branschen eller för att skapa helt nya branscher. Och till all lycka finns det också sådana potentiella nyföretagare i Finland.

Jag vill gratulera er till er långa och fina verksamhet och historia! Jag vill också gratulera alla er som i olika uppgifter bidragit till denna framgång. Jag är säker på att er framgång kommer att fortsätta också i framtiden!