Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen och utnämningen av kadetter den 25 augusti 2023

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Ärade kadetter!

Jag gratulerar er till er kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar kadetterna med militärgraden fänrik och underlöjtnant till löjtnanter och utnämner kadetterna till officerstjänst eller till visstidstjänst som yngre officer.

Ni har nu avslutat era studier och tillträder härnäst era första tjänster vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.

Ni inleder er karriär som officer i en tid av växande osäkerhet. På grund av Rysslands oberättigade invasion av Ukraina har vi krig i Europa. De geopolitiska spänningarna ökar runt om i världen. Allt större utmaningar är dessutom att vänta om det internationella samfundet inte lyckas med att hejda klimatförändringarna. Även den tekniska utvecklingen medför nya utmaningar, till och med hot.

Ni är den första kadettkursen som utexamineras i ett militärt allierat Finland. Detta kommer att ha stor inverkan på hela er karriär. Antalet och längden på era utlandsuppdrag kommer att öka. Finland övar aktivt tillsammans med andra Natoländer och är engagerat i det gemensamma försvaret. De flesta av er kommer troligen i något skede av sin karriär att tjänstgöra i Natos kommandostruktur och dess olika byråer.

Ni klarade officersutbildningen för att ni arbetade obevekligt – oavsett väder eller tid på dygnet. I en tid av allians måste en officer vara allt mer språkkunnig och redo att packa sina resväskor. Det kommer att krävas flexibilitet också av era närmaste när ert uppgiftsområde utvidgas. Genom att låta era handlingar tala för sig kommer ni också att klara dessa utmaningar. Precis som hittills.

Men alliansen förändrar inte allt. Vi kommer även i fortsättningen att själva vara ansvariga för försvaret av vårt land. Som en del av alliansen är Finland en leverantör av säkerhet. Hörnstenarna i detta uppdrag är vårt försvarssystem, som bygger på värnplikt och en stor reserv, och finländarnas exceptionellt höga försvarsvilja. Våra allierade är medvetna om vår beredskap och detta goda rykte som vi har är värt att vårda.

Ert exempel är mycket avgörande för hur kommande generationer ser på vikten av ett nationellt försvar. Ert ansvar är stort. Ni valdes ut för utbildningen därför att vi kan vara säkra på att ni är villiga att tjäna ett högre syfte, fosterlandets säkerhet. Fortsätt att utveckla er själva och ta hand om både er egen och era underordnades handlingsförmåga. Både fysiskt och psykiskt. När ni tar hand om er själva kan ni också ta hand om andra.

Ärade rektor, lärare och personal vid Försvarshögskolan!

Tack vare det arbete ni har utfört är jag övertygad om att våra unga officerare kommer att lyckas även i framtiden. Det sägs att en officers färdigheter förvärvas under normala förhållanden, men att de mäts under undantagsförhållanden. Med vetskap om den höga nivån på vår militära utbildning kan vi vara säkra på att tröskeln för andra att mäta dessa färdigheter kommer att förbli mycket hög.

Unga officerare!

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag. Jag önskar er all framgång i era kommande uppgifter.