Republikens president Sauli Niinistös tal vid begravningen av president Hage Gottfried Geingob i Windhoek den 24 februari 2024

Vi har samlats här i dag för att hedra minnet efter president Hage Gottfried Geingob – en stor namibier, en stor afrikan, en enastående statsman och världsmedborgare.

President Geingob efterlämnade ett starkt arv. Vi lärde känna honom som en beslutsam statsman som ägnade hela sitt liv åt frihet och nationsbyggande i Namibia. Han efterlämnade också ett arv av nära vänskap med Finland.

Det är en vänskap som bygger på en solid grund av över 150 år av gemensam historia. Men den vilar också på starka band mellan individer. Ett anmärkningsvärt exempel är bandet mellan president Geingob och den framlidne finske presidenten och Nobels fredspristagaren Martti Ahtisaari. Båda spelade en avgörande roll i Namibias självständighetsprocess. Båda älskade detta land oerhört mycket.

Under det gångna året hade jag privilegiet att lära känna Hage Geingob personligen. På hans inbjudan gjorde jag ett statsbesök i Namibia i april. Besöket lämnade ett djupt intryck på mig. Det namibiska folkets hjärtliga gästfrihet och vänlighet. Och de inspirerande samtal jag hade med Hage. Vi delade tankar och idéer om fred, jämlikhet och vikten av multilateralism.

Geografiskt sett ligger våra länder givetvis tusentals kilometer från varandra. Ändå – kanske på grund av historien, kanske något annat – kände vi samhörighet. Vi ser det som ett gott exempel även för andra.

Det sista vackra uttrycket för vänskapen mellan våra nationer på högsta nivå var president Geingobs och fru Geingos närvaro vid Martti Ahtisaaris begravning i november. Symboliskt nog lästes bibelställen på ndongaspråket vid jordfästningen. En vän ville hedra sin vän. Jag har nu samma uppdrag.

När min ämbetsperiod som Finlands president nu närmar sig sitt slut, lovar jag att lämna detta arv av vänskap mellan Finland och Namibia till min efterträdare.

Låt mig med dessa ord än en gång framföra mitt djupa deltagande till fru Geingos, familjen Geingob, alla anhöriga, Namibias regering och nation.

Vila i frid vår vän, president Hage Geingob.