Republikens president Sauli Niinistös tal vid en festmiddag på presidentens slott till ära av det norska kungaparets statsbesök 6.9.2016

Låt mig allra först önska Eders Majestäter och hela den norska delegationen hjärtligt välkomna till Finland. Det är alltid lika trevligt att få goda grannar på besök. Samtidigt vill jag också passa på att säga tack för senast! Jag och min fru Jenni minns vårt lyckade besök i Norge med värme och tacksamhet. 

Vi är mycket glada över att Ni tackade ja till vår inbjudan trots att Ni har fullt upp med att fira ett viktigt jubileum; 25 år på den norska tronen.  Hjärtliga gratulationer!  

Finland och Norge delar inte bara en över 700 km lång gemensam gräns. Vi delar också en gemensam historia. De första skogsfinnarna anlände till östra Norge från Savolax redan på 1600-talet. I nordområdena har de direkta kontakterna mellan finnar och norrmän i alla tider varit en del av vardagen och som en följd av det finns en unik kvensk kultur i Norge. Jag vill också påminna om de många enskilda norrmännens frivilliga insats för Finland under vinterkriget, något som vi minns med värme och tacksamhet. Vi finländare och norrmän har varit med om att bygga varandras länder.

Finland firar nästa år hundra år som självständig stat. Temat för jubileumsåret är ”tillsammans”. Målsättningen är att engagera alla finländare i firandet. Jubileumsåret ger oss en möjlighet att minnas vår historiska utveckling från ett fattigt ruralt samhälle till en modern nordisk välfärdsstat och att blicka framåt mot vår gemensamma framtid.

Vi är väl medvetna om att en viktig orsak till Finlands framgångar står att finna i det exceptionella samarbete och viktiga stöd vi nordiska länder alltid har gett varandra. Vi hoppas därför att Eders Majestäter har möjlighet att delta i vårt jubileumsfirande nästa år.

* * *

Jag hade glädjen att tidigare i år tillsammans med de andra nordiska stats- och regeringscheferna besöka Washington D.C. på inbjudan av President Barack Obama. Det här lyckade toppmötet utgör ett fint exempel på det stora intresset för Norden och nordiskt kunnande som finns just nu runt om i världen.

Vi nordiska länder toppar ju som känt så gott som alla internationella jämförelser ifråga om lycka, hälsa, stabilitet, innovation och utbildning. Vi har mycket att ge världen, t.ex. när det gäller att nya lösningar på aktuella utmaningar som klimatförändringen, en åldrande befolkning eller digitaliseringen. Bättre samarbete ger oss alla mera synlighet på de globala marknaderna. Det som är bra för Finland, är bra för Norge och de andra nordiska länderna, och vice versa!

* * *

Kontakterna och dialogen mellan Finland och Norge har under de senaste åren varit intensivare än på länge. Då omvärlden ter sig osäkrare och oberäkneligare är det naturligt att man vänder sig till sina närmaste vänner för att få stöd. Jag ser flera möjligheter att vidareutveckla och fördjupa vårt redan nu goda bilaterala samarbete. 

Våra försvarspolitiska lösningar är olika men vi samarbetar allt närmare bl.a. inom ramen för det nordiska samarbetet och NATO. Vi har intensifierat vår säkerhetspolitiska dialog bl.a. kring den oroväckande utvecklingen i vårt gemensamma grannland Ryssland. Det gläder mig också att vårt bilaterala försvarsmaterielssamarbete har fått ett nytt lyft. Vi strävar båda efter att vara säkerhetsproducenter, snarare än säkerhetskonsumenter.

Finland och Norge har ett gemensamt intresse av att utöka handeln och investeringarna mellan våra länder.  Ett starkare partnerskap inom ramen för forskning och innovation gagnar likaså oss båda.  Det stora intresse som detta statsbesök väckt bland finska företag och den stora norska näringslivsdelegationen bådar gott för framtiden. 

Både Finland och Norge vill verka för stabilitet samt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling såväl inom nordområdena som Arktis. Samtidigt vill vi också kunna trygga vår gemensamma urbefolkning, samernas, framtid. Jag vill därför speciellt lyfta fram de spännande samarbetsmöjligheter som vårt redan väletablerade arktiska partnerskap erbjuder. Vi har båda ett exceptionellt kunnande som bl.a. möjliggör skapande av unika teknologiska lösningar som fungerar också i de krävande, sköra arktiska miljöerna.  

Ökade kontakter mellan våra företag och universitet i nordområdena samt ökad rörlighet på arbetsmarknaden, mera forskningssamarbete och studentutbyte utgör viktiga komponenter i detta partnerskap. Vårt samarbete kräver också fungerande infrastruktur, t.ex. i form av vägar och flygrutter, men också digitala nätverk. 

* * *

Finländarna och norrmännen är friluftsmänniskor som uppskattar närhet till naturen och livet på vår egen ”hytte” eller ”mökki”. Intresset för idrott och kultur är också förenande faktorer. Finland har t.ex. en stolt design tradition, medan Norge alltid har varit en litterär stormakt. Ers majestät, våra egna livsledsagare är levande exempel på detta, även om rollerna här är ombytta.

Vi här uppe i norr har ofta fått kämpa fört vår existens och sällan fått något gratis. Vi har därför utvecklats till pragmatiska problemlösare som är vana att samarbeta. Ett gott exempel på detta är ”dugnad” eller ”talkoot”, det vill säga benämningarna på ett slags gemensamt frivilligarbete, som mig veterligen existerar enbart i Norge och Finland! 

Låt oss bygga vidare på våra unika traditioner och tillsammans visa världen vad finsk-norskt samarbete kan åstadkomma!  Eders Majestäter, jag önskar Er än en gång hjärtligt välkomna till Finland. Jag ber att få utbringa en skål för de utmärkta relationerna mellan våra länder och för Eders Majestäters personliga lycka och välgång!