Republikens president Sauli Niinistös tal vid en festmiddag till ära av Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan den 5 april 2017

Jag är mycket glad över att tillsammans med min hustru få önska er välkomna till Finland. Det är oss en stor ära att ni besöker vårt land i år, då vi firar 100-årsjubileet av vår självständighet.

För fyra år sedan hade jag och min hustru glädjen att avlägga ett besök hos er. Resan var oförglömlig. Samma varma anda råder även i dag, precis som vid alla våra andra möten på olika håll i världen.

Relationerna mellan Finland och Kina är utmärkta, djupa och pragmatiska. De går tillbaka flera decennier i tiden. Finland var år 1950 bland de första västländer som erkände Folkrepubliken Kina och upprättade diplomatiska förbindelser med landet.

Finland var också det första västlandet som ingick ett bilateralt handelsavtal med Kina. Det är även värt att notera att vårt nationella flygbolag Finnair var det första västeuropeiska flygbolag som inledde direkta reguljärflyg till Kina. Kontakterna och samarbetet mellan våra länder har utvecklats, diversifierats och blivit en del av vardagen.

Vi har ett aktivt utbyte på hög nivå. Jag litar på att det täta utbytet fortsätter även framöver. När jag besökte Kina år 2013 kom vi överens om att intensifiera vårt samarbete till ett partnerskap som har sikte på framtiden. I dag har detta blivit verklighet.

Kina är Finlands viktigaste handelspartner i Asien. Trots det svåra läget inom världsekonomin har våra handelsrelationer utvecklats gynnsamt.  I detta avseende var 2016 ett rekordår. Vi önskar de kinesiska investerarna varmt välkomna.

Likaså välkomnar vi med glädje alla kinesiska turister i vårt land. Antalet kinesiska resenärer växer snabbt. Tack vare den växande turismen ökar också de direkta kontakterna mellan människorna och därigenom förståelsen för varandra.

* * *

Världen präglas av osäkerhet till följd av konflikter, okontrollerbar migration, intolerans, ekonomisk osäkerhet och terrorism. Dessa problem kan inte lösas i en handvändning och de kräver gemensamma insatser av alla länder.

Vi uppskattar Kinas aktiva och ansvarsfulla roll i globala frågor. Som permanent medlem i FN:s säkerhetsråd har Kina en central roll då det gäller att lösa globala utmaningar och att trygga den världsomfattande stabiliteten.

Tillsammans kan vi bättre svara på de globala utmaningarna. Ett gott exempel på detta är vårt samarbete i miljöfrågor och särskilt i kampen mot klimatförändringen, där Kina har gett prov på exemplariskt ledarskap.

Finland betonar också betydelsen av den regelbaserade internationella ordningen som grundläggande princip för mellanstatliga relationer. Det ligger i allas intresse att vi har en fungerande och rättvis internationell ordning som bygger på internationell rätt och internationella normer.

* * *

Jag vet att ni är en stor vän av fotboll och vi har lagt märke till Kinas målmedvetna satsningar på denna idrottsgren. Även på detta område har vi en historisk länk som för oss samman. När Internationella fotbollsförbundet FIFA i juni 1952 officiellt hade antagit Folkrepubliken Kinas som medlem i förbundet framförde Finland omedelbart till Kinas fotbollslandslag en inbjudan att delta i de olympiska spelen i Helsingfors. Tyvärr blev detta aldrig verklighet och därför ordnade Finland den 4 augusti 1952 i Helsingfors en vänskapslandskamp mellan våra länder. Enligt de uppgifter jag har fått var detta den första officiella internationella match som Folkrepubliken Kinas fotbollslandslag någonsin spelat.

Vi förenas inte bara av gräset på fotbollsplanen, utan även av snö och is. Jag är mycket nöjd över att kontakterna och samarbetet mellan våra länder har intensifierats även inom vintersporten. Detta gäller även ishockey, en idrottsgren som ligger mig och oss finländare mycket varmt om hjärtat. Med framgångsrika olympiska vinterspel i Beijing i sikte önskar jag att det nära samarbetet inom vintersport mellan våra länder fortsätter.

* * *

Tidpunkten för ert besök är utmärkt. I år firar vi det självständiga Finlands 100-årsjubileum. Finland har på en relativt kort tid omvandlats från en fattig och avsides belägen nation till en nordisk välfärdsstat och internationellt ansvarsfull aktör. Utvecklingen i Kina har varit exceptionell också den: endast på några årtionden har hundratals miljoner kineser tagit sig ur fattigdomen, och samtidigt har Kina blivit den näst största ekonomin i världen.

Hur har vi två lyckats med detta? När ni i går anlände till Finland tog ni upp den finska sisun (”the sisu spirit”) som en symbol för hur man klarar av svårigheter. Den store kinesiske filosofen Lao Zi har enligt min mening på ett träffande sätt beskrivit såväl den finska sisun som det själsliga landskap som våra folk har gemensamt: ”Hon visar sig inte själv, och är därför tydlig. Hon försäkrar sig inte, och är därför erkänd. Hon skryter inte och har därför meriter. Hon är inte stolt och är därför framgångsrik.”

Relationerna mellan Finland och Kina har alltid grundat sig på förtroende och uppskattning. Det i dag offentliggjorda samarbetet för att skydda pandor reflekterar på ett ypperligt sätt alla dessa principer. Vi vet vad pandorna betyder för det kinesiska folket. Jag kan försäkra er om att Finland värdesätter detta samarbete väldigt högt. Att få pandor till Finland i år då vi firar vårt 100-årsjubileum skulle vara en oerhört stor ära för oss.

Låt oss höja en skål för en ny framtidsinriktad era i relationerna mellan våra länder samt för samarbetet mellan våra folk, för lycka och för hälsa.