Republikens president Sauli Niinistös tal vid en middag den 28 januari 2015 under Lettlands presidents statsbesök

(med reservation för ändringar)

Det har varit en stor glädje och ära för mig att välkomna er, ärade president Bērziņš, på statsbesök till Finland. Ert besök framhäver de utomordentligt goda relationerna mellan våra länder.

Jag och min maka minns med värme statsbesöket i Lettland i september 2013. Utöver intressanta diskussioner fick vi bekanta oss med det vackra och anrika Riga och besöka Jelgava och Inčukalns utanför huvudstaden.

Mellan det besöket och ert pågående statsbesök har vi ofta träffats i olika sammanhang, som sig bör goda grannar och vänner emellan. Man kan ändå säga att ett statsbesök ger en unik möjlighet att på en och samma gång behandla samarbetet mellan våra länder i nästan hela dess omfattning.

Som vi konstaterat här i dag vilar våra relationer på en utomordentligt god grund. Vi är nära grannar inom ett gemensamt Östersjön. Såväl historiens skeden som dagens partnerskap, som vi genomför bilateralt och inom ramen för EU, förenar Finland och Lettland.

Efter mitt statsbesök har Lettland blivit medlem i euroområdet. Jag är glad, men inte överraskad, över att Lettland klart fyllde Maastrichtkriterierna och att landet har förbundit sig till en ansvarsfull ekonomisk politik. I detta avseende har Lettland varit en europeisk förebild. Även Lettlands medlemskapsförhandlingar i OECD har framskridit exemplariskt. Vi hoppas att förhandlingarna ska kunna slutföras redan i år och att Lettlands OECD-medlemskap kan bekräftas nästa år.

* * *

Lettland är nu EU:s ordförande för första gången. Er ordförandeskapsagenda är tung. Därför är det inte heller för oss någon obetydlig detalj att en nära partner som Lettland är EU:s ordförande för tillfället.

De prioriteringar som Lettland valt, nämligen ett konkurrenskraftigt Europa, ett digitalt Europa och ett engagerat Europa, dvs. EU:s yttre förbindelser, är frågor som prioriteras högt även på Finlands agenda. Ni har vårt fulla stöd.

Även de ekonomiska relationerna mellan våra länder står högt på agendan.  Handelsrelationerna mellan Finland och Lettland har snabbt återhämtat sig till samma nivå som före den ekonomiska krisen och i själva verket redan överskridit den.  Det finns dock fortfarande mycket utrymme både för ökad handel och nya investeringar i länderna. Men samtidigt finns det också många villiga aktörer, som dagens företagsforum och det stora intresse forumet väckt har visat.

Det finns drygt 370 finländska företag i Lettland. Dessa företag är inte koncentrerade till endast en eller två ekonomiska sektorer. De täcker flera branscher med allt från aktörer inom energibranschen som utnyttjar ren teknik till verkstadsindustri och tjänster inom turism. Samma mångsidighet gäller för det lettiska utbudet, som vi i dag fått höra om här i Helsingfors.

Våra länder har gemensamma intressen att bevaka också inom energi- och trafiksektorn. Med detta avser jag bland annat utvecklandet av gasöverföringsförbindelserna inom Östersjöområdet och av de gaslager som finns i Inčukalns och främjandet av projektet Rail Baltica, som även företrädare för det finländska näringslivet följer med intresse. 

Utöver de politiska och ekonomiska banden förenas vi av ett gemensamt grannskap. Händelserna i vårt närområde inverkar på både Finlands och Lettlands säkerhet och stabilitet.

Genom krisen i Ukraina och dess tusentals människooffer har vi tyvärr än en gång varit tvungna att konstatera att Europa trots allt inte är fridens hemvist. Finlands linje i fråga om krisen i Ukraina har varit klar. Rysslands agerande på Krim och i östra Ukraina, medräknat de olagliga annekteringarna, det olagliga bruket av vapenmakt och försöken att begränsa staters suveränitet, har entydigt fördömts. Vi kan inte godkänna dessa brott mot folkrätten.

* * *

Både politiken och ekonomin är centrala i våra relationer. Men som när det gäller människor i allmänhet är det kulturen som till syvende och sist skapar en djupare kontakt. Det gladde mig att höra att Lettlands nationalmuseum, som öppnas efter renovering hösten 2016, inviger det renoverade museet med nationalkonstnären Janis Rozentāls jubileumsutställning.  Denna erkända konstnär var gift med den finländska sångerskan Elli Forsell. När han bodde i Finland fick han även inspiration av den finländska nationalromantiken. I Finland blev Janis Rozentāls nämligen bekant med Akseli Gallen-Kallelas verk, vars Kalevalamålningar inspirerade honom att behandla den lettiska mytologin. Kontakter som på detta sätt skapar och berör symbolik på ett intellektuellt och kulturellt plan är också de en viktig del av Finlands och Lettlands relationer.

Ärade president Bērziņš, jag vill tacka er för ert besök i Finland och för de givande diskussioner som vi fört under dagens lopp. Jag vill höja en skål för Lettlands president Bērziņš och för de utomordentligt goda relationerna mellan Finland och Lettland!