Republikens president Sauli Niinistös tal vid galamiddagen i Fredensborg den 4 april 2013

Låt mig först tacka för inbjudan att avlägga statsbesök till Danmark. Det glädjer mig och min hustru att vi får bekanta oss med det vackra och anrika Fredensborg. Den första besöksdagen med lunch och diskussioner på Dansk Industri har redan visat hur mycket våra två länder har gemensamt och hur mycket vi kan göra tillsammans för våra två länders väl.

Danmark har alltid varit viktigt för Finland såväl politiskt, ekonomiskt som kulturellt. Redan på 1800-talet stannade Finlands mest kända konstnärer i Danmark på väg till och från Paris. Detta kulturella samarbete fortsätter fortfarande att växa och utvecklas på bred front. I år firar man Søren Kierkegaards 200 års jubileum här i Danmark. Det finns knappast någon annan lika känd dansk i Finland. En mycket stor del av Kierkegaards texter har översatts till finska. Det kulturella utbytet antar dock delvis andra former i dag. Den stora allmänheten i Finland känner nog bäst Danmark genom filmer och TV-serier. Själv följer jag Borgen.

Kulturutbytet är ömsesidigt och det glädjer mig att den finländska konsten har haft stor framgång i Danmark. Den finska arkitekturen har varit uppskattad här sedan dess Alvar Aalto arbetade i Danmark. Jag överdriver inte när jag säger att den fiska arkitekturen tillsammans med den danska arkitekturen utgör en grundläggande del av vårt nordiska formgivningsspråk. Den finska musikbranschen i sin tur har etablerat sig väl i Danmark på många plan. Nästan alla musikälskare i Danmark känner kapellmästaren Leif Segerstam och andra finska dirigenter. Våra samtida och lite äldre bildkonstnärer är också uppskattade här. Flera danska museer har en omfattande samling av finsk bildkonst.

Danmark har alltid spelat en viktig roll för finska företag. Det kan nämnas att Danmarks andel av direkta utländska investeringar i Finland var tredje störst år 2012. Danmark och de danska kunskaperna i marknadsföring har också varit en modell för Finland hur ett relativt litet land framgångsrikt kan klara sig i globalekonomin. Jag ser fram emot att handelsrelationerna i framtiden utgör en allt större del av vårt bilaterala partnerskap. Ett område som jag särskilt vill betona är miljöteknologin där bägge länder har mycket kunskap och kan väl komplettera varandra. Det miljöteknologiska samarbetet står också i fokus för vår affärsmannadelegation under detta besök. Klimatförändringen och växande miljöproblem har skapat ett stort behov för vårt miljöteknologiska kunnande, inte minst i tredje världen.

Finland ser Danmark som en betydelsefull och nära samarbetspartner. Vi vill bibehålla och förstärka våra redan nu starka och välfungerande bilaterala relationer. Våra samhällen står inför stora och på många sätt liknande utmaningar. Hur ska vi ta hand om den åldrande befolkningen och trygga hälsovården. Hur ska vi förnya arbetslivet och skapa arbetsplatser i synnerhet för våra ungdomar? Jag skulle vilja se ännu fler nätverk mellan finska och danska myndigheter och medborgare.

Våra länder gör stora satsningar på utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Min förhoppning är att vi i allt högre grad ska skapa framtida strukturer utifrån gemensamma satsningar. Jag är övertygad om att vårt gemensamma intresse är att se till att Norden också i framtiden är en konkurrenskraftig samt teknologiskt och samhälleligt progressiv region.

De övriga nordiska länderna är Finlands bästa vänner. Det nordiska samarbetet erbjuder oss stora möjligheter. Vi vill gärna framöver se ett ännu starkare nordiskt samarbete också inom utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. De nordiska ländernas olika val beträffande militära allianser och EU-medlemskap utgör inget hinder för vidareutvecklandet av detta samarbete. Jag vill också fästa uppmärksamhet vid det nordiska varumärket som nyligen fick stor uppmärksamhet i samband med Nordic Cool festivalen i Washington. Det nordiska varumärket bygger på gemensamma värden som tolerans, rättsstatsprincipen, öppenhet och närheten till beslutsfattarna, jämlikhet och respekt för miljön. Det nordiska varumärket uppskattas internationellt och vi kan vara stolta över det. Vi skall dock inte glömma att vara ödmjuka. Bibehållandet av den nordiska modellen kräver ständig anpassning och förmåga att lyssna och lära av andra.

Den europeiska unionen spelar en avgörande roll för både Finland och Danmark. Det är ytterst viktigt att vi alla arbetar för att få tillbaka förtroendet för det gemensamma europeiska projektet. Finland känner stor samhörighet med Danmark angående strävan efter ekonomisk dynamik och fri handel. Våra länder stödjer en europeisk union som skapar tillväxt och arbete som kan hjälpa oss att komma över den ekonomiska krisen. Våra exportorienterade industrier borde få dra nytta av en ännu bättre fungerande europeisk inre marknad. Samtidigt borde Europeiska unionens utrikespolitiska handlingsförmåga förstärkas för att vi ska klara oss på ett mer övergripande plan. En aktiv och enhetlig union kan också ha en mera betydande roll i den internationella politiken.

Jag vill tacka Ers Majestät, Era Kungliga Högheter och alla närvarande för det vänliga och varma mottagande som kommit min hustru och mig till del. Jag ber att få utbringa en skål för de utomordentliga relationerna mellan våra länder och folk samt för Ers Majestäts personliga lycka och välgång.