Republikens president Sauli Niinistös tal vid galamiddagen i Stockholm den 17 maj 2022

Eders Majestäter

Min maka och jag vill framföra vårt varmaste tack för inbjudan att besöka Stockholm mitt i den vackraste vårtiden. Det är nu ganska exakt tio år sedan jag avlade mitt allra första statsbesök just till Stockholm, och sju år sedan Eders Majestäter genomförde ett statsbesök i Finland.

Vi vill även tacka för det storartade program som vi bjudits på i dag och vi ser fram emot en intressant dag också i morgon. Ett innerligt tack för de vänliga orden riktade till mitt land och dess folk!

* * *

De gångna två pandemiåren har varit en prövning för våra länder och deras medborgare. Alla de tusentals finländare och svenskar som har kopplingar till grannlandet möttes plötsligt av en gräns. Särskilt svårt har livet under pandemin varit för dem som bor i gränsområdena.
 Men också något gott har följt av pandemin.
Vi har börjat stärka vårt samarbete inom den civila krisberedskapen.

Den svåraste tiden av pandemi är förhoppningsvis över, men än så länge har vi inte helt återgått till den sedvanliga fria rörligheten bland våra medborgare.
 Under de två senaste åren har vi turistat i hemlandet – nu kan det åter vara dags att ge sig iväg till grannlandet.
 När hösten kommer hoppas jag också att vi får se ännu fler nya studenter som väljer att studera i grannlandet.

* * *

Eders Majestäter, mina damer och herrar

Professor  och ambassadör Krister Wahlbäck beskriver i sitt magnum opus Jättens andedräkt Finlandsfrågan i svensk politik.
 Samtidigt är verket en beskrivning av hur Finland under de senaste 200 åren har lärt sig att leva med den östra grannen och hur landet har utvecklats till en nordisk demokrati och välfärdsstat.
 Nu har vi sett denna jätte använda sin järnnäve mot Ukraina.
 Dålig andedräkt luktar på långt håll och det har vi sannerligen fått känna av, både i Finland och i Sverige.

I mitt tal här i Stockholm för tio år sedan sade jag att när det gäller säkerhetspolitiken ligger det i Finlands och Sveriges intresse att gå hand i hand.
 Det är omöjligt att tänka sig att våra länder skulle gå åt skilda håll på denna punkt.
 Det är därför jag nu med stor tillfredsställelse välkomnar våra länders beslut att tillsammans söka om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Ett Nato med alla de fem nordiska länderna som medlemmar skulle stärka säkerheten i vår del av världen och i hela Europa.
Samtidigt kan vi tillföra Nato ett nordiskt tänkande och mycket kunnande.
 Som jag sade i mitt tal till Riksdagen tidigare i dag, så förstärks i norra utkanten av Nato ett ansvarstagande, starkt och stabilt Norden.

* * *

Sverige och Finland har en unik relation som bygger på vår gemensamma historia, det svenska språket och de cirka 700 000 svenskarna med finska rötter.
Våra kulturliv, näringsliv och politiska liv är tätt sammanflätade.

Den röda tråden i vår nära relation är kontakter, samarbete och samverkan.
 Jag vill uppmana alla svenskar och finländare att lära känna folket i grannlandet ännu bättre. 
Genom samarbete kan vi bättre tackla samtida och framtida utmaningar.

Låt mig få utbringa en skål för de enastående relationerna mellan våra länder och folk samt för Eders Majestäters lycka och välgång.