Republikens president Sauli Niinistös tal vid galamiddagen under statsbesöket av Republiken Koreas president Moon Jae-in och fru Kim Jung-sook den 10 juni 2019

Ärade president Moon, ärade fru Kim!

Det är en stor glädje och ära att få välkomna Er på statsbesök till Finland. Det senaste presidentbesöket från Republiken Korea till Finland ägde rum för hela tretton år sedan.

Vi har i dag konstaterat att vi har många orsaker att intensifiera samarbetet och kontakten mellan våra länder. Vi har redan under ert besök gjort viktiga framsteg i denna riktning. Våra regeringar och företag möter varandra och vi undertecknar flera samarbetsdokument. Det här är en god grund för fortsatt samarbete.

* * *

”Hyvä, hyvä.” Detta ordpar lär Finland vara mest känt för i Korea. ”Hyvä, hyvä”, på klar och tydlig finska, upprepas i en stort uppmärksammad tv-reklam för xylitol i Korea. I ärlighetens namn är det dock skäl att påpeka att vi finländare inte riktigt känner igen oss i figuren i reklamen.

Associationen mellan ”hyvä” – bra – och Finland har emellertid banat väg för mycket mer än en enstaka produkt. Tack vare associationen förknippas Finland med många goda ting i Korea. Sådana som vi också själva gärna värnar om. Utbildning och forskning, kreativitet och innovation, hälsa och miljövänlighet. De är hörnstenar i vår välfärd, vilket också har kommit fram under våra diskussioner i dag. Uppskattningen av dem förenar våra länder.

* * *

Inlärningsresultaten i de finländska och koreanska skolorna ligger i topp i internationella jämförelser. Vägen till de goda resultaten har visserligen varit olika, men ansatsen bygger på respektive lands historia och kultur. Det vi har gemensamt är uppskattningen av högklassig utbildning. Föräldrar kan lita på att deras barns utbildning öppnar dörrar till framgång i livet.

Vid sidan av utbildning investerar vi båda i forskning, produktutveckling och innovation. Därför faller det sig naturligt att fokus i ert besöksprogram ligger på uppstartsföretag. De nybildade innovativa tillväxtföretagen spelar i fortsättningen en allt större roll i skapandet av hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd. Jag tror att Finland och Korea har mycket att ge varandra på detta område.

Vi lever i en tid med stora tekniska omvälvningar. I Korea talar ni om den fjärde industriella revolutionen. I Finland kallar vi ofta samma fenomen något anspråkslösare för digitalisering.

I egenskap av högteknologiska länder har vi båda goda förutsättningar att ta vara på de möjligheter som de tekniska genombrotten, till exempel 5G och artificiell intelligens, erbjuder. Ett exempel på detta är den allt viktigare hälsotekniken och hälsodata för att säkerställa den åldrande befolkningens välmående.

Vid sidan av allt det goda tekniken medför, ställer den tekniska utvecklingens snabba frammarsch oss också inför svåra frågor. Det är bäst att vi söker svar på dem tillsammans.

* * *

Inte heller i framtiden kommer människor att leva enbart av högteknologi. Vi behöver också samvaro med andra människor. Kultur utgör en fruktbar gemensam grund för kontakter. Hos oss är den koreanska kulturen mest känd genom musiken.

I de tävlingar i klassisk musik som arrangeras i Finland har koreanerna placerat sig utmärkt år efter år. Vår yngre generation är mycket förtjust i koreansk K-pop. Tack vare K-pop har finländska unga blivit hängivet intresserade av koreanernas liv och kultur, och en del har till och med börjat studera koreanska.

Ibland hör man påståenden om att finskan och koreanskan är besläktade språk. Jag vet inte hur pålitlig den vetenskapliga evidensen bakom påståendet är. Men det som är säkert är att det inom språkvetenskapen finns ett historiskt samband mellan våra länder. Den första utländska, vetenskapligt grundade koreanska grammatikboken skrevs 1939 av den finländska språkvetaren, forskningsresanden och diplomaten Gustav John Ramstedt.

I grund och botten handlar språkvetenskap, forskningsresor och diplomati om samma sak. En ökad förståelse för andra kulturer. Det är svårt att hitta ett gemensamt språk och gemensamma visioner utan en direkt kontakt. Genom Ert besök ger vi medborgarna i våra länder bättre möjligheter till det. I och med nya transportförbindelser och ökad rörlighet mellan våra arbetsmarknader minskar avståndet mellan oss.

* * *

I det skärpta världspolitiska läget är jag särskilt orolig över hur diplomatin ska klara sig i framtiden. I svåra tider behöver vi mer dialog, inte mindre. Det är nödvändigt för att trygga allt det goda som vi i Norden, Europa och i resten av världen har skapat under de senaste decennierna. Demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen. Och framför allt fred. Det vore farligt att se dessa vinningar som en självklarhet.

Den internationella regelbaserade ordningen är den bästa garantin för fred. Betydelsen av detta är vi medvetna om såväl i Europa som på Koreahalvön. Gemensamma spelregler behöver vi också för att bekämpa klimatförändringen. Ingen av oss kan ensam klara de globala prövningarna. Det goda måste försvaras tillsammans.

* * *

Ärade president Moon, ärade fru Kim!

Låt oss höja en skål för er och vänskapen mellan Finland och Republiken Korea.