Republikens president Sauli Niinistös tal vid invigningen av designhuvudstaden Helsingfors Paviljong 10.5.2012

(med reservation för ändringar)

Vi är här för att öppna Paviljongen som under den kommande sommaren ska vara en pulserande fast punkt för aktiviteter i designhuvudstaden. Paviljongen är ett stadsrum och en träffpunkt där besökaren lätt kan stiga in. Tack vare det mångsidiga programmet kan var och en hitta sin egen stund för ett besök. I Paviljongen kan man förnimma designhuvudstadsårets atmosfär samt inspireras till att begrunda den egna vardagen och formgivningen.

Paviljongens arkitektur grundar sig på arkitektstuderande Pyry-Pekka Kantonens plan, och för genomförandet av planen har Aalto-universitetets trästudio ansvarat. Redan nu kan vi konstatera, att Paviljongen är ett lysande exempel på hållbart finländskt träbyggande. Det är en milstolpe i återkomsten att bygga städer i trä. Vid byggandet har man på ett förträffligt sätt använt finskt trä, furu och gran.

Helsingfors har all anledning att vara stolt när staden tack vare Paviljongen kan presentera en ny slags stadsbild för sina invånare och sina sommargäster. I städerna behövs modiga initiativ och fjärrsynta åtgärder genom vilka man för stadsinvånarna skapar olika utrymmen och möjlighet att delta i planeringen av den egna staden. Paviljongens placering mellan Designmuseet och Finlands arkitekturmuseum skapar också en intressant helhet för alla vänner av formgivning och arkitektur.

Finland har rönt stora internationella framgångar inom designsektorn. Den starka formgivningstraditionen är en betydelsefull del av vår nationella identitet. Formgivningen återspeglar det finländska arbetet och kunnandet på ett fint sätt. Designlandet Finland syns och påverkar ute i världen i en för sig större storlek.

Det är en ära för Helsingfors att vara världens designhuvudstad. Projektet är också viktigt nationellt sett. Under de senaste årtiondena har formgivningen ökat enormt i betydelse, både ute i världen och här hemma i Finland. Designen har fördomsfritt gjort nya landvinningar. Man har insett att designen ingår i allas vardag och livskvalitet och en del av en fungerande och trivsam livsmiljö för människor i alla åldrar.

Som ett viktigt element i den finländska innovationsverksamheten innebär formgivningen både konkurrenskraft och välfärd för Finland. Formgivningen står också allt mer i samband med utvecklingen i samhället. I Finland har designen en central roll inom många branscher, ofta också i överraskande sammanhang. Inom näringslivet och den offentliga servicen kunde dock en mer omfattande användning av formgivning främjas. Ett nationellt formgivningsprogram som arbets- och näringsministeriet håller på att utarbeta är ett aktuellt projekt.

Internationella undersökningar visar att företagens framgång har samband med deras designkunnande. De framgångsrika internationella företagen satsar på design. Formgivningen erbjuder alltjämt också Finland och finländska företag möjligheter till utveckling. Jag vill uppmuntra framför allt små och medelstora företag att undersöka vilka idéer designen kan erbjuda och att modigt förverkliga dessa idéer.

De aktiva medborgarna är i nyckelställning när det gäller att utveckla bättre städer och att främja hållbar utveckling. Jag hoppas att alla som är intresserade av formgivning, arkitektur och levande stadskultur hittar vägen till Paviljongen. I Paviljongen kan man under sommarens lopp delta i utvecklandet av Helsingfors och på så sätt göra vår huvudstad till en ännu bättra plats.

Med dessa ord förklarar jag designhuvudstaden Helsingfors Paviljong öppnad.