Republikens president Sauli Niinistös tal vid invigningen av VTT:s och IQM:s kvantdator med 20 kvantbitar i Otnäs i Esbo den 10 oktober 2023

Kuva: Riikka Hietajärvi/Tasavallan presidentin kanslia

Mina damer och herrar

I en tid av ökande stormaktsspänningar och osäkerhet måste Finland förlita sig på sina starka sidor: teknisk expertis, innovation och resiliens.

Teknik har länge varit en central del av utrikes- och säkerhetspolitiken. I dag har kritisk teknik och mineraler alltmer blivit en arena också för stormaktskonkurrens. Kapplöpningen om överlägsenhet sker främst mellan Förenta staterna och Kina. Men den påverkar oss alla.

I detta sammanhang är kvantteknik av avgörande betydelse. Den möjliggör revolutionerande framsteg inom datorkraft och datorsimulering. I framtiden kan och kommer kvanttekniken att användas inom många olika sektorer, från utvecklingen av nya vacciner till försvaret. Detta kommer att medföra både möjligheter och hot. Tillsammans med våra partner måste vi se till att vi till fullo utnyttjar möjligheterna och hanterar hoten på ett effektivt sätt.

***

Många av er som är här i dag kan förklara Plancks konstant mycket bättre än jag. Men såvitt jag förstår bevisar den att även de minsta faktorerna kan spela en avgörande roll för vår fysiska verklighet. I ett globalt perspektiv är Finland ett litet land. Men i den framväxande kvantsektorn kan vi verkligen spela en avgörande roll.

Finland är ett av de få länder som kan bygga en kvantdator med helt inhemsk expertis. Detta, i kombination med andra kompetenser, till exempel Europas mest kraftfulla superdator (LUMI), ger Finland en unik position. I dag inviger vi en kvantdator med 20 kvantbitar. Jag vill varmt gratulera VTT och alla som har deltagit i detta projekt.

Det är enastående för ett litet land som vi att ha en sådan position på ett område som är så avgörande för vår framtid. Hur gick det till? Jag tror att svaret är en kombination av hårt arbete och visionärt tänkande. Vi har bedrivit kvantforskning i mer än ett halvt sekel. Vi har framgångsrikt lyckats kombinera grundforskning, tillämpad forskning och industri. Jag vill tacka VTT, Bluefors, IQM, universiteten och alla forskare och studenter för att ni har byggt ett av världens ledande kvantekosystem i Finland.

***

Den kvantdator med 20 kvantbitar som nu invigs är en viktig milstolpe. Men den är inte det slutliga målet. Finland siktar på att utveckla en dator med upp till 300 kvantbitar. Detta arbete kommer vi inte att göra ensam. Det handlar per definition om internationella insatser och samarbete med likasinnade partner är avgörande. Baserat på vad vi har sett och hört och kommer att höra här i dag är jag säker på att vi kommer att lyckas.

Låt mig än en gång gratulera er och önska er allt gott för ert viktiga arbete i framtiden.