Republikens president Sauli Niinistös tal vid julfesten på Kauniala sjukhus 13.12.2019

Ärade krigsveteraner, krigsinvalider och lottor, bästa gäster!

Det är en stor glädje och ära för mig och min hustru att än en gång få delta i julfesten på Kauniala sjukhus. Evenemanget har blivit en kärkommen del av våra traditioner inför julen.

Festen andas gemenskap, fosterlandskärlek och julens budskap. Vi har många varma minnen från tidigare år från Kauniala och stämningen här.

I år har det förflutit 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Vinterkrigets 105 dagar har varaktigt präglats in i nationens minne. Vinterkrigets mirakel.

Finland höll ut och överlevde andra världskriget som en självständig och fri demokrati. Detta mirakel skapar grunden för ett annat mirakel. Det hårt prövade och fattiga Finland blev ett nordiskt välfärdssamhälle. De krigstida generationerna deltog i hög grad i byggandet av välfärden. Utan er skulle vi i dag inte vara ett land som placerar sig i världstoppen i så gott som alla internationella undersökningar som gäller framgång och välfärd.

Annat är det i många andra länder. Vi får dagligen läsa nyheter om oroligheter och konflikter. Många internationella organisationer har förlorat sin ställning och ersatts av staternas maktpolitik. Utvecklingen är oroväckande, men det finns hopp. Finland har alltid strävat efter att främja den internationella dialogen och att lösa konflikter förhandlingsvägen.

I år var temat för den nationella veterandagen ”On aika muistaa – Det är dags att  minnas”. Krigens och återuppbyggnadens mirakel kommer inte att falla i glömska. Veterangenerationens arbete vittnar om uthållighet, rättvisa  och uppoffring. Veteranorganisationernas och många andra aktörers värdefulla arbete för att värna om arvet säkerställer att minnet lever starkt.

När vi erkänner dessa insatser vill vi också uttrycka vår uppskattning för det viktiga arbete som veteranorganisationerna under årens lopp har utfört till förmån för veteranerna och deras anhöriga. Krigsinvalidernas Brödraförbund har haft en central roll när det gäller att hjälpa och stödja krigsinvaliderna. Detta arbete förtjänar största respekt. Jag vill också tacka alla som deltagit i verksamheten på Kauniala, i synnerhet den kunniga och engagerade personalen.

Jag tackar alla er som bor här på Kauniala, för era ytterst värdefulla insatser för vårt fosterland. Jag önskar alla en fridfull jul.