Republikens president Sauli Niinistös tal vid julfesten på Kauniala sjukhus 14.12.2018

Det är alltid en glädje för mig och min maka att få delta i er julfest. Detta är redan en tradition för oss och ger oss en fin julstämning.

När vi förra veckan firade självständighetsdag var krigsveteranerna och lottorna våra hedersgäster vid mottagningen på Presidentens slott. Mötena och samtalen med dem gjorde återigen ett djupt intryck på oss.

Självständighetsdagen är en dag då vi ser tillbaka på det som varit, men också blickar framåt. I många tal lyftes betydelsen av fred och stabilitet fram. Vi kan idag i Finland med gott mod önska varandra julfrid.

Lyckligtvis har vi i Finland redan länge fått leva i fred. Trots det är det skäl att alltid komma ihåg att fred och självständighet aldrig kan tas för givna. Ni krigsveteraner och lottor vet det av egen erfarenhet.

Såsom det konstateras i krigsinvalidernas motto ”Tack vare offret vajar fanan”. Tack vare era uppoffringar i krigstid fick vi bevara vår frihet och vårt lands självständighet. Era insatser under återuppbyggnadstiden var grunden för Finlands framgång.

Det är genom att minnas vår historia som vi förstår att uppskatta freden och agera för att bevara den.

Det är viktigt att sörja inte bara för den yttre säkerheten utan också för landets inre enhetlighet. Ett land som är starkt står också bättre emot yttre press.

Vi har skäl att känna och minnas vår historia. Den delade unga staten byggdes upp till ett enhetligt, stabilt och blomstrande välfärdssamhälle och en demokrati. Det var lika viktigt då som nu att sträva efter en känsla av delaktighet. En hållbar grund har gjort det möjligt för Finland att idag med många mått mätt vara ett av världens bästa länder.

Även i dagens Finland är det viktigt att alla får känna sig delaktiga. Utslagning och ojämlikhet är allvarliga fenomen. Vi ska vara medvetna inte bara om våra rättigheter utan också om våra skyldigheter, inte bara om våra friheter utan också om vårt ansvar. Framåt tillsammans, som sloganen för nationella veterandagen uppmanar oss.

Det viktiga är vårt förtroende för varandra och det finländska samhället.

Den goda kamratandan på Kauniala – den behövs i vårt samhälle för att stärka känslan av samhörighet och förtroende.

Jag vill tacka alla som varit verksamma vid Kauniala och särskilt den kunniga personalen här. Ni gör ett värdefullt arbete.

Jag tackar alla er som bor här på Kauniala, för era mycket värdefulla insatser för vårt fosterland. Jag önskar alla fridfull jul.