Republikens president Sauli Niinistös tal vid julfesten på Kauniala sjukhus den 15 december 2023

Republikens president höll ett tal vid julfesten på Kauniala sjukhus. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli
Tasavallan presidentti piti puheen Kaunialan joulujuhlassa. Kuva: Juhani Kandell/Tasavallan presidentin kanslia

Ärade veteraner, ärade lottor, bästa gäster

Det är en ära för mig och min maka att återigen få delta i er julfest.

Besöken här på Kauniala har blivit en viktig, årlig jultradition för oss. Det finns en unik värme och känsla av närvaro i våra samtal med er. I era tankar lever hoppet och tron på att det är möjligt att övervinna även de svåraste hinder.

Under krigsåren var de flesta av er, våra hedersvärda veteraner, inte mer än drygt 20 år gamla. Låt mig återgå till ett samtal som jag nyligen förde med en veteran. Han sade följande när han såg tillbaka på sitt liv: Efter barndomen följde vuxenlivet. Men efter det var något som uteblev. Min ungdom gav jag åt krigsåren. Det var en ansenlig till fosterlandet, en dyrbar gåva.

I dag är Finland ett av världens lyckligaste och tryggaste länder. Vi är djupt tacksamma för det fria fosterland och den välfärdsstat ni byggde upp efter de hårda krigsåren. Ni lade en stark grund för den stabilitet som håller även i osäkra tider.

Jag har ofta stött på försök att sammanfatta veteranernas arv i en enda lärdom. Frihet, fred och återuppbyggnadens mirakel uppskattar vi högt. Den stora lärdomen ligger emellertid i hur ni värdesätter livet. Er tacksamhet för vardagliga saker är en aktningsvärd livsvisdom för oss alla.

Tack till den hängivna personalen här på Kauniala och till alla andra som deltar i verksamheten för er värdefulla insats. Tack vare er är Kauniala mycket mer än ett sjukhus, mer än en plats för rehabilitering och mer än en tillhandahållare av omvårdnadstjänster. Tack vare er är Kauniala en boendegemenskap som präglas av värme och omsorg.

Jag önskar er alla en fridfull jul och god hälsa för de kommande åren.