Republikens president Sauli Niinistös tal vid Mannerheimkorsets riddare Tuomas Gerdts begravning 28.11.2020

President Sauli Niinistö höll ett tal vid Mannerheimkorsets riddare Tuomas Gerdts begravning 28.11.2020. Bild: Juhani Kandell/Försvarsmakten

Tuomas Gerdt var Mannerheimkorsets riddare, den siste som lämnade oss. Sorgebudskapet är i många hänseenden slutgiltigt, men samtidigt något som består för alltid.

Riddare Gerdt undvek att lyfta fram sina erfarenheter och sin tapperhet i krigen. Krigen var utkämpade och uppgjorda, livet gick vidare med familj, arbete och många förtroendeuppdrag. I samtal med honom utstrålade han en anspråkslös, övertygande jämvikt. Hela hans väsen vittnade om att han hade burit edens och pliktens kors och förtjänat sitt hederskors.

”Vi är övertygade om att vi kämpade för rätt sak, på rätt plats vid rätt tid.” Så sade Tuomas Gerdt ”som soldat bland soldater”, såsom han beskrev sin egen roll.

Många ser säkert framför sig hur Tuomas Gerdt på självständighetsdagarna ledde gästerna in i Rikssalen till tonerna av Jägaremarschen. Det var inte bara den fysiska personen som kom in; han förmedlade starka känslor till tittaren: om att uppfylla plikten, om frihet och ansvar, om en generation som hade tro på framtiden och som byggde upp välfärden efter den enorma förödelsen. Och han utstrålade en anda av endräkt och försoning.

Mannerheimriddarnas era har upphört, men deras arv lever kvar. Finland reste sig efter krigen och har en unik framgångshistoria. Med vår uthållighet kan vi möta svårigheter och med vår tro kan vi övervinna dem. Vi har vilja att försvara våra värderingar och vårt land. Riddare Tuomas Gerdt:

Vi tackar för allt detta,

vi visar respekt,

och vi minns.