Republikens president Sauli Niinistös tal vid öppnandet av Ålands lagtings sessionsperiod 2023–2024 i Mariehamn den 3 november 2023

Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Ärade fru talman, bästa lagtingsledamöter

När jag senast var här för att öppna lagtingets sessionsperiod 2017 talade jag om Finlands många styrkor, såsom jämlikhet, stabilitet och ett tryggt liv.

Idag är tonen något allvarligare. Vi har inte förlorat våra styrkor, men världen omkring oss är alltmer instabil och oförutsägbar.

Det finns ingen fred i sikte för Rysslands orättfärdiga krig i Ukraina. Situationen kräver uthållighet också av oss. Vi kommer att göra allt vi kan för att säkra stabiliteten i Finland, Östersjöregionen och hela Nordeuropa. Vi kommer också att fortsätta vårt stöd till Ukraina så länge som det behövs.

Spänningarna mellan stormakterna och de globala skiljelinjerna finns inte bara ”någonstans därborta”. Deras verkningar når också oss och våra grannar.

Vi kan inte alltid själva kontrollera förändringarna i världen, men vi kan bestämma hur vi reagerar på dem. I tider som dessa måste vi försvara våra starka sidor och hålla fast vid dem ännu mer än tidigare. Kriget i Ukraina ledde till en omorientering av vår försvars- och säkerhetspolitik. Vi är nu en fullvärdig medlem av försvarsalliansen Nato. Detta stärker säkerheten för hela Europa, även Åland.

Men vi måste också blicka längre bort: vi följer nu med oro händelserna i Mellanöstern. Det mänskliga lidandet i Gaza är stort. Det är klart att Israel har rätt att försvara sig i enlighet med internationell rätt. Skyddet av alla civila måste dock säkerställas i alla tider och den internationella humanitära rätten måste respekteras under alla omständigheter.

Det ligger inte i Finlands intresse att bara vara en åskådare, och ännu mindre att genom sina egna handlingar förvärra konfrontationen eller fördjupa skiljelinjerna. Vi har ett starkt intresse av att minska de ömsesidiga fientligheterna och främja förtroende; konstruktiv dialog och samråd med dem som agerar eller tänker annorlunda är viktigast. Vi måste också bidra till att finna lösningar alltid då det är möjligt.

Det finns gott om erfarenhet av dessa handlingssätt även här på Åland. Det avgörande för Finland är hur läget i världen artar sig och hur och på vilka villkor de aktuella problemen kommer att lösas.

***

Det skärpta säkerhetsläget väcker förståeligt nog diskussion också här på Åland.

Ålands ställning grundar sig inte på föreställningar. Ålands demilitarisering och neutralisering har en tydlig folkrättslig grund och den bygger inte bara på internationella fördrag, utan också på europeisk sedvanerätt. En folkrättslig utredning om Ålands särställning och de många rättsliga frågor som rör Åland håller på att slutföras vid utrikesministeriet. Ministeriet har alldeles nyligen varit i kontakt med företrädare för Åland om utredningen. Denna fråga är inte begränsad till principerna för internationell rätt eller Finlands territorium. I dessa frågor måste vi också ta hänsyn till våra västliga partners åsikter.

Om situationen blir riktigt svår är det självklart att Finland tillsammans med sina allierade kommer att trygga Ålands ställning. Men säkerheten befästs och säkerställs i vardagen. Därför vill jag uppmana var och en av er att delta i diskussionen om vad som kan göras på Åland för att öka säkerheten.

***

Det händer också mycket mer i fråga om Åland. Ett exempel är reformen av självstyrelselagen, som trots många försök och ansträngningar ännu inte har slutförts. Jag hoppas att man kan hitta politiskt samförstånd och kompromissvilja på båda sidor så att den nya självstyrelselagen snart kan träda i kraft.

Jag har också haft glädjen att notera att det praktiska och informella samarbetet mellan landskapet och fastlandet har ökat under senaste åren. Ålandsnätverket för tjänstemän och Ålandsakademin är exempel på daglig samverkan som främjar dialog och ömsesidig förståelse.

Den svenskspråkiga specialkursen i övergripande säkerhet och de militära grundkurserna med även åländska deltagare är ytterligare exempel på den positiva utvecklingen. Det är också angeläget att man på Åland för en debatt om försvaret och grunderna för det. Det är viktigt att alla finländare har en gemensam uppfattning om hur Finland försvaras.

Under min ämbetsperiod har jag regelbundet diskuterat aktuella åländska frågor med representanter för landskapet. I dessa diskussioner har jag fått ta del av vad ni har på hjärtat och förhoppningsvis kunnat förmedla era tankar och åsikter till fastlandet. Jag sätter stort värde på detta informella samarbete.

***

Här på Åland har ni mycket att vara stolta över. Vacker natur, storslagna skärgårdsvyer, språklig rikedom och ett eget kulturarv och en egen historia. Ni har livskraft och småföretagande. Ni har mycket att värna om och hålla fast vid.

Jag är övertygad om att Åland även i framtiden kommer att vara ett tryggt, vackert och livskraftigt landskap. Låt oss alla ta vårt ansvar för detta och låt oss tillsammans arbeta för landskapets bästa.

Jag önskar er alla en givande sessionsperiod och visdom i ert viktiga uppdrag för landskapets och hela Finlands bästa.

Härmed förklarar jag lagtingets arbetsår öppnat.