Republikens president Sauli Niinistös tal vid paraden på dagen för försvarets fanfest i Helsingfors den 4 juni 2022

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli
Kuva: Juhani Kandell/Tasavallan presidentin kanslia

Ärade veteraner i våra krig, ärade lottor, bästa åhörare,

”Finland är ett bra land, det bästa för oss finländare. Det är ett land värt att försvara och dess enda försvarare är Finlands eget folk.”

I dessa ord av infanterigeneralen Adolf Ehrnrooth utkristalliseras en lugn och saklig, men obeveklig nationalkänsla. Budskapet är tidlöst: Vi är under alla omständigheter ansvariga för att försvara vårt land. Så är det också i fortsättningen, även om vi som medlem av försvarsalliansen skulle få stöd från våra allierade.

En viktig grund för Finlands försvar är medborgarnas höga försvarsvilja. Den är nu på högre nivå än förr. Intresset för repetitionsövningar och det frivilliga försvaret ökar. Denna vilja och den beredskap och förmåga som bygger på den bör vi värna om även framöver. I detta arbete spelar försvarsmakten, det frivilliga försvaret och den medborgarverksamhet som stöder beredskapen en viktig roll.

En del av beredskapen är att maximera sin egen säkerhet. Det är inte till förfång för någon. Detta har Finland gjort i vår genom att ansöka om medlemskap i Nato. Folkets växande vilja och den debatt som fördes under vårens lopp om vårt säkerhetspolitiska vägval har visat den finländska demokratins styrka. Detta skapar en stark grund för att rikta blicken mot framtiden i den osäkra tid vi lever i.

Samtidigt som Finland söker skydd är det också redo att ge skydd. Försvarsalliansen är ett åtagande om att ta ansvar för alla allierades säkerhet. Finland skyr inte denna princip, utan tar ansvaret på allvar. Samtidigt kan vi förvänta oss en liknande förståelse för våra vitala säkerhetsintressen.

Vårt försvar, som grundar sig på allmän värnplikt och en omfattande reserv, väcker nu intresse ute i världen. Vi har fattat beslut om investeringar i jaktplan och betydande ökningar av försvarsanslagen. Dessa viktiga beslut stärker vårt försvar ytterligare så att det motsvarar de krav som vår förändrade säkerhetspolitiska miljö ställer. Vi måste fortsätta att ta hand om resurserna.

Vår försvarsmakt har redan i flera års tid intensifierat det internationella samarbetet. Olika utbildnings- och övningsverksamheter samt utvecklingen av materielens kompatibilitet har lagt grunden för den nuvarande riktningen mot medlemskap i Nato. Vår verksamhet värderas runtom i världen. Vi är en välkänd och pålitlig partner. I detta avseende är vår ansökan om Natomedlemskap inte ett stort språng för Finland, utan nästa, naturliga steg. Jag är övertygad om att en pålitlig partner blir allt mer pålitlig som Natoallierad.

Jag vill tacka Försvarsmakten och alla inom försvarsmakten för ert värdefulla arbete för vårt fosterland. Jag vill också tacka alla finländare för att vi i dag har så hög beredskap för att möta eventuella försök att undergräva vår säkerhet. Vi vet och kommer ihåg att Finland är ett land värt att försvara. Tillsammans har vi värnat om vår säkerhet hittills, och tillsammans gör vi det också i morgon.

Jag önskar er alla en riktigt god fortsättning på dagen för försvarets fanfest.