Republikens president Sauli Niinistös tal vid presentationen av jämställdhetsrapporten HeforShe Impact 10x10x10 onsdagen den 20 september 2017

(med reservation för ändringar, talet hålls på engelska)

I dag firar vi de resultat som HeForShe-initiativet åstadkommit. Inledningsvis vill jag gratulera UN Women för publiceringen av jämställdhetsrapporten. Rapporten framhäver den framgång som HeForShe-rörelsen redan har uppnått. Jag anslöt mig till initiativet när det inleddes våren 2015. Sedan dess har jag tillsammans med de andra Impact Champion-ambassadörerna stött utvidgningen av initiativet till en global rörelse.

I år firar Finland sitt 100-årsjubileum som självständig stat. Temat för vårt jubileumsår är ”Tillsammans”. Kvinnor och män har tillsammans arbetat för att bygga upp vår nation till det land som det är i dag. Finland placerar sig ständigt högt upp i det globala jämställdhetsindexet. Att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män har varit ett medvetet mål ända sedan vårt land blev självständigt. I själva verket är jämställdhet en av de grundläggande värderingarna för vår nation. Utan den hade Finland helt enkelt inte blivit det land som det nu är.

Dock finns det alltid sådant som kunde förbättras. Som Impact Champion-ambassadör för HeForShe har jag förbundit mig att göra världen till en bättre plats för kvinnor och flickor. Jag har engagerat mig särskilt i tre frågor; bekämpningen av våld mot kvinnor, förbättrandet av kvinnors ställning i ledande positioner inom näringslivet och genomförandet av den handlingsplan som gäller kvinnor, fred och säkerhet.

Jag ska nu sätta fokus på den första fråga jag engagerat mig i och som också är vår fallstudie i jämställdhetsrapporten. I Finland blir var tredje kvinna utsatt för våld någon gång under sitt liv. Det är alltför många. Det borde vara en självklarhet att kvinnor har rätt till ett liv utan våld. Finland, liksom alla länder, är skyldigt att stoppa allt våld mot kvinnor. Finland var ett av de första länderna som undertecknade Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

Vi försöker i synnerhet minska unga mäns våld mot kvinnor och flickor. I Finland måste alla män fullgöra nationell värnplikt eller civiltjänst. Vi ser värnpliktstiden som en möjlighet att påverka de unga männen innan beteendemodeller och attityder har blivit rutin. Alla våra värnpliktiga deltar numera i en utbildning där aggressionshantering och förebyggande av våld i nära relationer behandlas. Utbildningen erbjuder verktyg för hantering, förebyggande och kontroll av aggressiva handlingar. Den når årligen cirka 21 000 män. Jag är övertygad om att vi genom att påverka de ungas attityder kommer närmare vårt mål om att stoppa våldet mot kvinnor.

***

Jag vill uttrycka min uppskattning för det oersättliga arbete UN Women utför för att stärka kvinnors och flickors rättigheter. Jag är glad över att jag har fått vara med i HeForShe-rörelsen och delta i utarbetandet av jämställdhetsrapporten. Den innehåller bästa praxis som bör få bred spridning och kopieras överallt i världen. Jag hoppas också att rapporten inspirerar varje pojke och man att ansluta sig till rörelsen och därmed främja jämställdheten för vårt gemensamma bästa.